Raport z Polski Wydarzenia

“Kolej musi otworzyć się na wodór”. Trwa II dzień konferencji “Kolej wodorowa”

„Produkcja, napędy i zasilanie, lokomotywy i inne pojazdy zasilane wodorem” – to temat pierwszego panelu drugiego dnia konferencji „Kolej wodorowa”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w Poznaniu.

Fot. Tomasz Mokos / Raport Kolejowy

 

Drugi dzień konferencji otworzył Maciej Andrzejewski – Dyrektor Instytutu Łukasiewicz IPS „Tabor”.

Kolej musi otworzyć się na wodór – podkreślał. – To nie tylko budowa pojazdów to przede wszystkim bezpieczeństwo. Otwiera się nowy obszar dla całego systemu.

 

Jak podkreślił prelegent, pojazdy napędzane wodorem będą mogły odnieść sukces na rynku tylko wtedy, gdy w Europie zostanie udostępniona odpowiednia infrastruktura zaopatrzeniowa na paliwo. Komisja powinna zbadać stosowne środki w celu wsparcia budowy ogólnoeuropejskiej sieci stacji paliw dla pojazdów napędzanych wodorem.

– Gwarancją sukcesu jest pokonanie zidentyfikowanych barier poprzez wszystkie zainteresowane strony tj. producentów, podmioty odpowiedzialne za certyfikacje (homologacje), użytkowników oraz organy administracji rządowej – dodał.

 

Temat „Homologacja pojazdów szynowych z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi” podjął dr in. Rafał Cichy – Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Łukasiewicz – IPS „Tabor”.

Wśród prelegentów znalazł się także Prezes Zarządu STADLER Polska – Tomasz Prejs, który zaprezentował pojazdy wodorowe, produkowane w firmie. O rozwiązaniach wodorowych w Siemens Mobility mówił zaś Jacek Fink-Finowicki – Starszy Inżynier Projektów.