Raport z Polski Wydarzenia

“Kolej musi otworzyć się na wodór”. Trwa II dzień konferencji “Kolej wodorowa”

„Produkcja, napędy i zasilanie, lokomotywy i inne pojazdy zasilane wodorem” – to temat pierwszego panelu drugiego dnia konferencji „Kolej wodorowa”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w Poznaniu.

Fot. Tomasz Mokos / Raport Kolejowy

 

Drugi dzień konferencji otworzył Maciej Andrzejewski – Dyrektor Instytutu Łukasiewicz IPS „Tabor”.

Kolej musi otworzyć się na wodór – podkreślał. – To nie tylko budowa pojazdów to przede wszystkim bezpieczeństwo. Otwiera się nowy obszar dla całego systemu.

 

Jak podkreślił prelegent, pojazdy napędzane wodorem będą mogły odnieść sukces na rynku tylko wtedy, gdy w Europie zostanie udostępniona odpowiednia infrastruktura zaopatrzeniowa na paliwo. Komisja powinna zbadać stosowne środki w celu wsparcia budowy ogólnoeuropejskiej sieci stacji paliw dla pojazdów napędzanych wodorem.

– Gwarancją sukcesu jest pokonanie zidentyfikowanych barier poprzez wszystkie zainteresowane strony tj. producentów, podmioty odpowiedzialne za certyfikacje (homologacje), użytkowników oraz organy administracji rządowej – dodał.

 

Temat „Homologacja pojazdów szynowych z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi” podjął dr in. Rafał Cichy – Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Łukasiewicz – IPS „TABOR”.

Wśród prelegentów znalazł się także Prezes Zarządu STADLER PolskaTomasz Prejs, który zaprezentował pojazdy wodorowe, produkowane w firmie. O rozwiązaniach wodorowych w Siemens Mobility mówił zaś Jacek Fink-Finowicki – Starszy Inżynier Projektów.

W panelu dyskusyjnym nawiązano do dystrybucji wodoru, infrastruktury i stacji tankowania.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele:

 • PKN ORLEN S.A.
  Grzegorz Jóźwiak – Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych
  „Rola wodoru w dążeniu do neutralności emisyjnej – kierunki wykorzystania wodoru w PKN ORLEN S.A.”
 • IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.
  Filip Jankun – Dyrektor Sprzedaży
  „Litowo jonowe systemy bateryjne dla napędów wodorowych na kolei”
 • PKP Energetyka S.A.
  Piotr Obrycki – Dyrektor Biura Badań i Rozwoju
  „Rozwiązania oparte na wodorze jako uzupełnienie programu Zielona Kolej”
 • LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j.
  Piotr Matera – Z-ca Dyrektora ds. technicznych
  „Zarządzanie i magazynowanie energii”
 • Politechnika Warszawska
  dr inż. Piotr Piórkowski – Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych
  „Testy wodorowego ogniwa paliwowego PEM”
 • Politechnika PoznańskaInstytut Transportu
  mgr Mateusz Jüngst
  „Perspektywy wykorzystania niskoemisyjnych wagonów motorowych i zespołów trakcyjnych na liniach niezelektryfikowanych w Polsce”

Dodaj komentarz