Raport z Polski Wydarzenia

Alstom rozpoczyna współpracę z Politechniką Warszawską

Alstom rozpoczyna współpracę z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Globalny lider w zakresie inteligentnej i zrównoważonej mobilności podpisał porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i rozwoju kompetencji przyszłych inżynierów sektora kolejowego w Polsce.

Alstom

W projekt współpracy zakłada wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz szerokie wsparcie dla studentów. Porozumienie zostało zawarte 7 października 2021 r. na Politechnice Warszawskiej.

Podpisana umowa umożliwi studentom m.in. odbycie praktyk i staży w polskich zakładach Alstom, które mogą być początkiem dla pracy w strukturach Alstom. Ponadto współpraca obejmuje również organizację wspólnych szkoleń, konferencji i spotkań naukowych, a także projektów badawczo-rozwojowych.

– Jako największy producent i eksporter w polskiej branży kolejowej dysponujemy najlepszym know-how i doświadczeniem w sektorze mobilności. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy – mówi Artur Fryczkowski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu Alstom w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, który jest odpowiedzialny za zarządzanie partnerstwem z Uczelnią. – Jestem przekonany, że współpraca z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przyniesie wymierne korzyści, przyczyni się do dynamicznego rozwoju polskiej branży mobilności.

 

Dodaj komentarz