Artur Fryczkowski Raport z Polski

Zielony transport jednym z ważniejszych tematów EKG

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 14 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Alstom został partnerem tego ważnego z punktu widzenia polskiego biznesu wydarzenia.

Artur Fryczkowski, Prezes Zarządu Alstom Polska
Artur Fryczkowski, Wiceprezes Zarządu Alstom Polska

Tegoroczny Kongres zgromadził szerokie spektrum specjalistów – polskich i zagranicznych uczonych, polityków, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Wśród kwestii, które zdominowały tegoroczne EKG, znalazły się najbardziej gorące tematy, choćby te związane z wojną w Ukrainie czy też konsekwencjami pandemii COVID-19. Dużo czasu poświęcono omawianiu problematyki, która już od dłuższego czasu stanowi kluczową kwestię – dbałości o środowisko, w tym szczególnie w aspekcie wyzwań technologicznych i organizacyjnych stojących przed firmami, w związku z koniecznością przekształcenia gospodarki w bardziej „zieloną”.

Miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch debatach związanych z tą problematyką. Hasło przewodnie pierwszej z nich brzmiało „Wodór – paliwo przyszłości”. W trakcie rozmowy padło wiele argumentów potwierdzających słuszność rozwijania technologii wodorowych, jako alternatywy dla paliw węglowodorowych. Polska jest jednym z największych producentów wodoru na świecie, więc nasz kraj ma tutaj szczególnie szerokie możliwości rozwoju. Jakkolwiek dyskusja obejmowała szeroki zakres z różnych branż, którym ten rodzaj paliwa może zapewnić napęd do szybszego – i przyjaźniejszego dla środowiska – rozwoju, mnie jako wiceprezesa Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich interesowała szczególnie kwestia użytkowania wodoru w transporcie, z naciskiem na transport kolejowy.

Stąd też mój udział w drugim panelu o nazwie „Zielony Transport”, a jak zielony transport, to przede wszystkim kolej. Jak zauważył jeden z prelegentów, Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity, już teraz pozostawiamy trzykrotnie mniej śladu węglowego jadąc pociągiem, niż podróżując samochodem. Dzięki rozwojowi nowych technologii ekologiczny potencjał kolei systematycznie się polepsza. Rok po roku kolej staje się stopniowo bezkonkurencyjnym środkiem transportu pod względem wpływu na środowisko. I tutaj znów trzeba wspomnieć o wodorze, który stanowi jako paliwo realną alternatywę dla pociągów i lokomotyw z silnikiem diesla. W Polsce około 30 proc. tras kolejowych jest niezelektryfikowanych, w całej Europie zaś ich udział w sieci torowej dochodzi nawet do 46 proc. Warto dążyć do tego, by po tych trasach poruszały się nie pociągi spalinowe, lecz napędzane właśnie wodorem.

Alstom jest liderem w kwestii rozwijania technologii wodorowych. Coradia iLint to wyprodukowany przez Alstom pierwszy na świecie i jedyny działający w ruchu pasażerskim pociąg wodorowy. Jest to całkowicie bezemisyjny pociąg, emitujący jedynie parę wodną oraz wodę kondensacyjną, w dodatku bardzo cichy. Coradia iLint może jeździć według tego samego rozkładu jazdy, co pociągi spalinowe, z tą samą prędkością maksymalną 140 km/h oraz porównywalnymi osiągami w zakresie przyspieszania i hamowania. Ponadto, dzięki zastosowaniu elastycznego systemu magazynowania i zarządzania energią, charakteryzuje się wyższą wydajnością energetyczną w zakresie przebytej odległości niż silniki diesel. Nic dziwnego, że w 2021 r. pociąg został uhonorowany Europejską Nagrodą Kolejową 2021.

Dodaj komentarz