Artur Fryczkowski Opinie ekspertów

Zielony transport jednym z ważniejszych tematów EKG

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 14 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Alstom został partnerem tego ważnego z punktu widzenia polskiego biznesu wydarzenia.

Artur Fryczkowski, Prezes Zarządu Alstom Polska
Artur Fryczkowski, Wiceprezes Zarządu Alstom Polska

Tegoroczny Kongres zgromadził szerokie spektrum specjalistów – polskich i zagranicznych uczonych, polityków, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Wśród kwestii, które zdominowały tegoroczne EKG, znalazły się najbardziej gorące tematy, choćby te związane z wojną w Ukrainie czy też konsekwencjami pandemii COVID-19. Dużo czasu poświęcono omawianiu problematyki, która już od dłuższego czasu stanowi kluczową kwestię – dbałości o środowisko, w tym szczególnie w aspekcie wyzwań technologicznych i organizacyjnych stojących przed firmami, w związku z koniecznością przekształcenia gospodarki w bardziej „zieloną”.

Miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch debatach związanych z tą problematyką. Hasło przewodnie pierwszej z nich brzmiało „Wodór – paliwo przyszłości”. W trakcie rozmowy padło wiele argumentów potwierdzających słuszność rozwijania technologii wodorowych, jako alternatywy dla paliw węglowodorowych. Polska jest jednym z największych producentów wodoru na świecie, więc nasz kraj ma tutaj szczególnie szerokie możliwości rozwoju. Jakkolwiek dyskusja obejmowała szeroki zakres z różnych branż, którym ten rodzaj paliwa może zapewnić napęd do szybszego – i przyjaźniejszego dla środowiska – rozwoju, mnie jako wiceprezesa Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich interesowała szczególnie kwestia użytkowania wodoru w transporcie, z naciskiem na transport kolejowy.