Artur Fryczkowski Raport z Polski

Zielony transport jednym z ważniejszych tematów EKG

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 14 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Alstom został partnerem tego ważnego z punktu widzenia polskiego biznesu wydarzenia.

Artur Fryczkowski, Prezes Zarządu Alstom Polska
Artur Fryczkowski, Wiceprezes Zarządu Alstom Polska

Tegoroczny Kongres zgromadził szerokie spektrum specjalistów – polskich i zagranicznych uczonych, polityków, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Wśród kwestii, które zdominowały tegoroczne EKG, znalazły się najbardziej gorące tematy, choćby te związane z wojną w Ukrainie czy też konsekwencjami pandemii COVID-19. Dużo czasu poświęcono omawianiu problematyki, która już od dłuższego czasu stanowi kluczową kwestię – dbałości o środowisko, w tym szczególnie w aspekcie wyzwań technologicznych i organizacyjnych stojących przed firmami, w związku z koniecznością przekształcenia gospodarki w bardziej „zieloną”.