Aktualności Pasażer Raport z Polski Wywiady

Tomasz Gontarz: Nowoczesność jest gwarantem rozwoju [WYWIAD]

Raport Kolejowy, o problemach przewozów pasażerskich, Europejskim Roku Kolei oraz planach na innowacje w PKP Intercity SA rozmawiał z Tomaszem Gontarzem, członkiem zarząd spółki odpowiedzialnym za strategię i rozwój. Panie Prezesie, witamy na łamach Raportu Kolejowego, a ponieważ dopiero co wkroczyliśmy w nowy rok więc proszę o ocenę i podsumowanie tego który właśnie minął. Jaki był 2020 rok w przewozach pasażerskich?
Tomasz Gontarz, członek zarządu spółki PKP Intercity SA
Miniony rok upłynął pod znakiem epidemii koronawirusa. Ograniczenia wprowadzane w sferze publicznej w związku z zagrożeniem epidemicznym znacząco wpłynęły na zmniejszenie zapotrzebowania na podróże koleją. Wiosną spadek frekwencji w pociągach sięgał 93-94%. Jesienią, podczas drugiej fali, średni spadek liczby rezerwacji na połączenia PKP Intercity wyniósł około 65% względem 2019 roku. W 2020 roku przewieźliśmy łącznie 26,7 mln pasażerów, co stanowi 45% spadku w stosunku do roku poprzedzającego. Rynek przewozów pasażerskich znalazł się w trudnej sytuacji. Problemy dotknęły wszystkich przewoźników. Pomimo utrudnień PKP Intercity zgodnie z planem kontynuowało inwestycje w unowocześnienie floty swoich pociągów. I należy podkreślić, że 2020 rok przyniósł widoczne efekty największego programu inwestycyjnego w historii spółki – park taborowy przewoźnika wzmocniło 30 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych oraz ponad 130 zmodernizowanych wagonów. PKP Intercity odebrało w sumie 46% pojazdów zaplanowanych do zakupu lub modernizacji w realizowanym programie „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. W 2021 rok przewoźnik wszedł z zakontraktowanymi umowami o łącznej wartości ponad 5 mld zł brutto.
Pomimo zawirowań w funkcjonowaniu przewozów pasażerskich, sytuacja spółki jest stabilna i mimo trudnych uwarunkowań rynkowych PKP Intercity zachowało płynność finansową
Poprzedni rok był ciężki, czy ten ma szansę być pomyślniejszy? Jakie cele stawiacie sobie w 2021 roku, jakie macie plany w zakresie inwestycji taborowych? Pomimo zawirowań w funkcjonowaniu przewozów pasażerskich, sytuacja spółki jest stabilna i mimo trudnych uwarunkowań rynkowych PKP Intercity zachowało płynność finansową. Na pewno więc najbliższe miesiące będą pomyślne w zakresie realizacji strategii taborowej. W tym roku pasażerowie mogą spodziewać się udostępnienia do ruchu kolejnych nowości wzbogacających flotę PKP Intercity. W tym miejscu przywołam bydgoski zakład PESA, który modernizuje nasze wagony w ramach jeszcze dwóch kontraktów, wartych razem blisko 560 mln zł brutto. Obejmują one unowocześnienie łącznie 120 pojazdów. PKP Intercity odebrało już pierwsze wagony z tej puli. W 2021 roku park taborowy wzmocnią także pierwsze z 81 nowych wagonów, które w ramach wartego niemal 700 mln zł brutto kontraktu dla PKP Intercity produkuje H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Ponadto w najbliższych miesiącach PKP Intercity planuje otwarcie ofert w przetargu na modernizację 90 wagonów typu 141A / 111A oraz wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania z odnową 40 wagonów typu Z1. W planach jest też podpisanie kontraktu na zakup 10 manewrowych lokomotyw spalinowych oraz 10 (z opcją na dodatkowych 5 pojazdów) elektrycznych lokomotyw wielosystemowych.
Podpisaliście z Ministerstwem Infrastruktury umowę PSC (z ang. Public Service Contract) o świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Czy mogę prosić o szczegóły? Umowę PSC (z ang. Public Service Contract) na świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 podpisaliśmy z końcem zeszłego roku. Wartość umowy wynosi ponad 21 mld zł. Celem tego jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego. Dzięki nowej umowie PSC, stanowiącej gwarancję dla pozyskiwania finansowania zewnętrznego, a także z wykorzystaniem środków własnych, możliwe będą inwestycje taborowe na kwotę ponad 19 mld zł, które będą realizowane do 2030 roku. Planowane inwestycje obejmują m.in.: zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych (np. Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice) wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanych do prędkości 200 km/h oraz zakup ponad 500 nowych wagonów, dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h. W planach jest też modernizacja blisko 500 wagonów kursujących z prędkością 160 km/h i 200 km/h, a także zakup 63 (+ opcja 32) lokomotyw wielosystemowych prowadzących pociągi z prędkością 200 km/h oraz zakup 16 lokomotyw hybrydowych, spalinowo – elektrycznych o prędkości maksymalnej w trakcji elektrycznej 160 km/h i w trakcji spalinowej 120 km/h. Tabor wzmocnimy równie 20 składami zespolonymi o napędzie hybrydowym i prędkości max. do 160 km/h. To zapewni pasażerom komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania. Dzięki temu kolej ponownie będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu do podróży długodystansowych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez przyciągnięcie osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego. We wrześniu 2020 r. podczas badania satysfakcji z podróży w pociągach PKP Intercity zbadaliśmy m.in. kwestię podejścia podróżnych do ekologii. W badaniu wzięło udział 801 pasażerów naszych pociągów. Według deklaracji 44% pasażerów PKP Intercity kwestie związane z ekologią mają wpływ na to jaki środek transportu oni wybierają. Widać więc wyraźnie, że dbałość o ekologię jest jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzje konsumentów. Ten rok to przede wszystkim Europejski Rok Kolei. W związku z tym bardzo duży nacisk kładzie się na Zrównoważony Ład. Jakie działania w tym kierunku chce lub podejmuje PKP Intercity? Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego jest jednym z głównych celów nowej, dziesięcioletniej umowy na świadczenie usług publicznych, którą PKP Intercity podpisało z Ministerstwem Infrastruktury. Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który jest kompleksową strategią Unii Europejskiej dotyczącą ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.Czytaj dalej >