Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Projekt „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego” z dofinansowaniem NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego”, realizowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. To jedyna placówka badawczą w kraju, która prowadzi kompleksowe prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne w zakresie nowego, jak i modernizowanego taboru szynowego.

Projekt Lekkiego autobusu szynowego jest realizowany w ramach konsorcjum, składającego się z lidera – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z.o.o.. Kierownikiem B+R projektu jest mgr inż. Mariusz Far.

Pojazd został już zaprezentowany na największych i najbardziej prestiżowych targach transportu kolejowego w Polsce – Międzynarodowych Targach TRAKO w Gdańsku.

Celem projektu było wykonanie demonstratora autobusu szynowego, przystosowanego do eksploatacji na liniach zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych.

Podwójny zespół napędowy pozwala na wykorzystanie możliwości oferowanych przez trakcję elektryczną poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji taboru.

Jest to najbardziej znacząca cecha odróżniająca ten pojazd od innych pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu pasażerów.

Czytaj dalej >