Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Projekt „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego” z dofinansowaniem NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego”, realizowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. To jedyna placówka badawczą w kraju, która prowadzi kompleksowe prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne w zakresie nowego, jak i modernizowanego taboru szynowego.

Projekt „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego” z dofinansowaniem NCBiR

Projekt Lekkiego autobusu szynowego jest realizowany w ramach konsorcjum, składającego się z lidera – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z.o.o.. Kierownikiem B+R projektu jest mgr inż. Mariusz Far.

Pojazd został już zaprezentowany na największych i najbardziej prestiżowych targach transportu kolejowego w Polsce – Międzynarodowych Targach TRAKO w Gdańsku.

Celem projektu było wykonanie demonstratora autobusu szynowego, przystosowanego do eksploatacji na liniach zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych.

Podwójny zespół napędowy pozwala na wykorzystanie możliwości oferowanych przez trakcję elektryczną poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji taboru.

Jest to najbardziej znacząca cecha odróżniająca ten pojazd od innych pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu pasażerów.

Pojazd będzie przeznaczony do eksploatacji w ruchu regionalnym na trasach o umiarkowanym natężeniu ruchu, a także o obniżonym standardzie infrastruktury, na co pozwolą odpowiedniej konstrukcji wózki jezdne ze zminimalizowanym stopniem oddziaływania na tor.

W pojeździe zastosowano kilka innowacyjnych rozwiązań, m.in. napęd spalinowy zapewniony poprzez ekologiczne agregaty prądotwórcze z turbodoładowanymi silnikami wysokoprężnymi napędzające prądnice. Kolejna innowacyjność to zabudowa przekładni elektrycznej umożliwiająca optymalne wykorzystanie parametrów silników spalinowych, co wpływa na większe prędkości eksploatacyjne pojazdu i obniżenie poziomu emisji spalin (Stage V).

Autobus szynowy wyposażony będzie w liczne udogodnienia dla pasażerów, takie jak:

  • specjalnie wyposażone miejsca dla podróżowania dla osób niepełnosprawnych, drzwi wyposażone w podesty wjazdowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym wejście i wyjście oraz WC dla niepełnosprawnych spełniające przepisy TSI-PRM,
  • klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz klimatyzację kabin maszynisty,
  • przejścia międzywagonowe o podwyższonym komforcie,
  • układ automatycznej, elektronicznej informacji pasażerskiej, systemy GPS, Wi-Fi
  • i wzmacniające sygnały telefonii komórkowej, system monitoringu, ostrzegania o pożarze oraz diagnostykę pokładową z bezprzewodową wymianą informacji z centrum dyspozytorskim,
  • wysuwane stopnie zlokalizowane pod drzwiami odskokowo – przesuwnymi oraz na poziomie podłogi,
  • liczne tablice informacyjne w technologii LED.

Dodatkowo bezpieczeństwo pojazdu zostało zwiększone poprzez zastosowanie materiałów niepalnych i trudnopalnych oraz implementację rozwiązań konstrukcyjnych zapobiegających powstawaniu pożaru.

Autobus szynowy PLUS, opracowany przez Łukasiewicz – IPS „TABOR” i wykonany przez H. Cegielski – Fabrykę Pojazdów Szynowych Sp. z.o.o.  składa się z dwóch członów połączonych sprzęgami międzyczłonowymi oraz przejściem z podwójną harmonią.

Dodaj komentarz