Tabor

UTK prezentuje wytyczne do raportów bezpieczeństwa i sprawozdań z utrzymania za rok 2019

Do 30 czerwca 2020 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi są zobowiązani przekazać do Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy – informuje UTK. Certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych, powinni złożyć swoje sprawozdania za rok 2019. Co wspomniane dokumenty powinny zawierać?

Raport w sprawie bezpieczeństwa stanowi podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Powinien on również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza dotyczącego CSI za 2019 r. został zamieszczony w tym samym katalogu, razem z wytycznymi.