Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Projekt „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego” z dofinansowaniem NCBiR

Autobus szynowy wyposażony będzie w liczne udogodnienia dla pasażerów, takie jak:

  • specjalnie wyposażone miejsca dla podróżowania dla osób niepełnosprawnych, drzwi wyposażone w podesty wjazdowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym wejście i wyjście oraz WC dla niepełnosprawnych spełniające przepisy TSI-PRM,
  • klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz klimatyzację kabin maszynisty,
  • przejścia międzywagonowe o podwyższonym komforcie,
  • układ automatycznej, elektronicznej informacji pasażerskiej, systemy GPS, Wi-Fi
  • i wzmacniające sygnały telefonii komórkowej, system monitoringu, ostrzegania o pożarze oraz diagnostykę pokładową z bezprzewodową wymianą informacji z centrum dyspozytorskim,
  • wysuwane stopnie zlokalizowane pod drzwiami odskokowo – przesuwnymi oraz na poziomie podłogi,
  • liczne tablice informacyjne w technologii LED.

Dodatkowo bezpieczeństwo pojazdu zostało zwiększone poprzez zastosowanie materiałów niepalnych i trudnopalnych oraz implementację rozwiązań konstrukcyjnych zapobiegających powstawaniu pożaru.

Autobus szynowy PLUS, opracowany przez Łukasiewicz – IPS „TABOR” i wykonany przez H. Cegielski – Fabrykę Pojazdów Szynowych Sp. z.o.o.  składa się z dwóch członów połączonych sprzęgami międzyczłonowymi oraz przejściem z podwójną harmonią.

Człony wyposażone są w sprzęgi automatyczne oraz zderzaki typu crash. Pojazd jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez obecne przepisy (w tym przepisy TSI), które zapewniają utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa (np. konstrukcja pudeł czy monitoring przedziałów pasażerskich), optymalny komfort dla podróżnych (między innymi w zakresie: zredukowanego poziomu hałasu oraz drgań, a także odpowiednio wyposażonej, klimatyzowanej przestrzeni dla pasażerów z miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz osób uprzywilejowanych, a także systemu informacji pasażerskiej). Obniżone zużycie materiałów eksploatacyjnych, w tym paliwa, pozwoli na zredukowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.