Aktualności Tramwaje

Tramwaje Śląskie pozyskały środki unijne na inwestycje

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Tramwajami Śląskimi SA umowę o dofinansowanie na 40 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Unijna dotacja pozwoli sfinansować kolejną (trzecią) część projektu inwestycyjnego. Umowa podpisana pomiędzy Tramwajami Śląskimi SA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych odnosi się do etapu III „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Etap obejmuje swoim zakresem:
  • cztery zadania infrastrukturalne związane z przebudową infrastruktury na terenie Katowic;
  • trzy zadania związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych, tj. zakup 3 pojazdów torowych, zakup szlifierki torowej oraz zakup pojazdu specjalistyczno-ratunkowego.
Bolesław Knapik
Wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko Tramwaje Śląskie otrzymały już w latach 2017 i 2018 na dwa wcześniejsze etapy. Cały projekt ma na celu doprowadzenie do usprawnienia systemu komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego.
Joanna Lech
Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie SA: – Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo, iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu. Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT:
Zabrze, ul. Religi
– Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację infrastruktury tramwajowej to kolejny krok, aby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym osoby z ograniczoną mobilnością, do korzystania z transportu publicznego.