Aktualności Tramwaje

Tramwaje Śląskie pozyskały środki unijne na inwestycje

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Tramwajami Śląskimi SA umowę o dofinansowanie na 40 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Unijna dotacja pozwoli sfinansować kolejną (trzecią) część projektu inwestycyjnego.

Umowa podpisana pomiędzy Tramwajami Śląskimi SA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych odnosi się do etapu III „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Etap obejmuje swoim zakresem:

  • cztery zadania infrastrukturalne związane z przebudową infrastruktury na terenie Katowic;
  • trzy zadania związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych, tj. zakup 3 pojazdów torowych, zakup szlifierki torowej oraz zakup pojazdu specjalistyczno-ratunkowego.
Bolesław Knapik

Wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko Tramwaje Śląskie otrzymały już w latach 2017 i 2018 na dwa wcześniejsze etapy. Cały projekt ma na celu doprowadzenie do usprawnienia systemu komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego.

Joanna Lech

Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie SA:

– Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo, iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu. Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT:

Zabrze, ul. Religi

– Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację infrastruktury tramwajowej to kolejny krok, aby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym osoby z ograniczoną mobilnością, do korzystania z transportu publicznego.

W ramach etapu II trwają obecnie prace m.in. na ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach

Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej:
– Dzięki inwestycji Katowice zyskają nie tylko prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, ale również nowe, przebudowane przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że inwestycja zachęci mieszkańców do porzucenia samochodów i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej.

Wartość etapu III projektu wynosi blisko 76 mln zł. Ponad 61 mln zł to środki kwalifikowane. Natomiast dofinansowanie unijne wyniesie prawie 40 mln zł. Środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Pojazd specjalistyczny pogotowia sieciowego

Zadania infrastrukturalne (III etap)

  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza (odcinek znajduje się pomiędzy zadaniami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007 – 2013). Linia dwutorowa o długości ok. 1200 metrów toru pojedynczego (mtp.).
  • Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej. Linia dwutorowa o długości ok. 790 mtp.
  • Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej (znajduje się pomiędzy zadaniami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007 – 2013). Linia dwutorowa o długości ok. 1520 mtp.
  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od wiaduktu DK79 do „Baterpolu” (pomiędzy zadaniem realizowanym w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz zrealizowanym w 2020 r. projektem pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”). Linia dwutorowa o długości ok. 2390 mtp.

Ze względu na trwającą pandemię, umowa podpisana została drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz