Inwestycje Raport z Polski

Zintegrowany Model Ruchu narzędziem PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dotyczącą wykorzystania Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR). Narzędzie informatyczne pozwoli na lepsze planowanie inwestycji kolejowych. ZMR wesprze strategiczne planowanie transportu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Podpisanie umowy przez przedstawicieli CUPT i PKP PLK na Zintegrowany Model Ruchu (fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK)
Podpisanie umowy przez przedstawicieli CUPT i PKP PLK na Zintegrowany Model Ruchu (fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK)

Podpisana umowa przyczyni się do tworzenia spójnego systemu planowania transportu na poziomie krajowym. PKP PLK zbierze informacje m.in. w oparciu o wyniki modelowania, a także analizę popytu. Opracowany przez CUPT Zintegrowany Model Ruchu jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do wsparcia strategicznego planowania transportu zarówno na poziomie kraju, jak i na poziomie regionalnym czy lokalnym. Pozwala na obiektywną weryfikację potencjału poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie ich przyszłego wykorzystania przez pasażerów – przy założeniu wielu zewnętrznych czynników jak np. rozwój miast, kształtowanie oferty przewoźników czy zmiany w demografii społeczeństwa.

O znaczeniu Zintegrowanego Modelu Ruchu powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT:

– ZMR to pierwszy w Polsce w pełni multimodalny i 4 stopniowy model ruchu o zasięgu całego kraju, o poziomie szczegółowości gmin i dróg powiatowych. To jednocześnie kompleksowe narzędzie, które pozwala w sposób świadomy planować rozwój systemu transportowego w Polsce, w tym inwestycji kolejowych.