Inwestycje Raport z Polski

Zintegrowany Model Ruchu narzędziem PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dotyczącą wykorzystania Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR). Narzędzie informatyczne pozwoli na lepsze planowanie inwestycji kolejowych. ZMR wesprze strategiczne planowanie transportu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Podpisanie umowy przez przedstawicieli CUPT i PKP PLK na Zintegrowany Model Ruchu (fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK)
Podpisanie umowy przez przedstawicieli CUPT i PKP PLK na Zintegrowany Model Ruchu (fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK)

Podpisana umowa przyczyni się do tworzenia spójnego systemu planowania transportu na poziomie krajowym. PKP PLK zbierze informacje m.in. w oparciu o wyniki modelowania, a także analizę popytu. Opracowany przez CUPT Zintegrowany Model Ruchu jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do wsparcia strategicznego planowania transportu zarówno na poziomie kraju, jak i na poziomie regionalnym czy lokalnym. Pozwala na obiektywną weryfikację potencjału poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie ich przyszłego wykorzystania przez pasażerów – przy założeniu wielu zewnętrznych czynników jak np. rozwój miast, kształtowanie oferty przewoźników czy zmiany w demografii społeczeństwa.

O znaczeniu Zintegrowanego Modelu Ruchu powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT:

– ZMR to pierwszy w Polsce w pełni multimodalny i 4 stopniowy model ruchu o zasięgu całego kraju, o poziomie szczegółowości gmin i dróg powiatowych. To jednocześnie kompleksowe narzędzie, które pozwala w sposób świadomy planować rozwój systemu transportowego w Polsce, w tym inwestycji kolejowych.

 

Działania skomentował także prezes Zarządu PKP PLK

– Opracowany model ruchu pozwoli PKP PLK lepiej planować inwestycje. Będą one odpowiedzią na społeczne i gospodarcze oczekiwania odnośnie zwiększania dostępności do infrastruktury kolejowej – podsumował Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zaawansowane symulacje

Skomplikowane narzędzie informatyczne, jakim jest ZMR, odpowiada na pytania: „co by było gdyby” lub „co się stanie jeśli”. Dzięki temu wspiera wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

ZMR jest pierwszym w Polsce modelem wykorzystywanym na poziomie administracji centralnej. CUPT udostępnia go bezpłatnie.

Korzyści dla kolei

PLK zyskują narzędzie informatyczne w postaci:

  • w pełni 4 stopniowego multimodalnego krajowego modelu ruchu,
  • założeń rozwoju sieci zgodnych z najnowszym stanem wiedzy dotyczącym dokumentów wieloletnich (w tym listy inwestycji),
  • transparentnych i w pełni dostępnych założeń wraz z formułami dla wszystkich 4 etapów modelowania dla każdej przyjętej w ZMR motywacji podróży,
  • szczegółowo opracowaną sieć transportu publicznego: trasy przejazdu, sekwencja obsługiwanych przystanków, czas przejazdu między przystankami, prędkość maksymalna, segment, opłaty, częstotliwość kursowania,
  • zaimplementowanego w ZMR podejścia do prognoz dla transportu zbiorowego w oparciu o dostępne zbiory danych oraz o założenia eksperckie.

Dodaj komentarz