Raport z Polski Wydarzenia

Europejski pociąg „Connecting Europe Express” dotarł na stację końcową

Pociąg „Connecting Europe Express” wyruszył w podróż 2 września. Na trasie jego przejazdu znalazło się 26 krajów. 20 tysięcy kilometrów podzielono na ponad 120 przystanków, z czego kilka zlokalizowanych było także w Polsce.

Connecting Europe Express

Zgodnie z planem 7 października, po 36 dniach w drodze, pociąg mający na celu promowanie Europejskiego Roku Kolei dotarł na metę. Uroczyste zakończenie podróży miało miejsce w Paryżu. W ciągu 5 tygodni całego eventu prezentowano także specjalne wystawy mobilne, o których wspominaliśmy już na początku września.

Jakie wnioski po podróży?

Chociaż pomysł oraz realizację przejazdu pociągu „Connecting Europe Express” krytykowało wielu specjalistów, to pokonanie tak długiej trasy pozwoliło wysnuć wstępne wnioski dotyczące funkcjonowania sektora kolejowego w Europie.

Szczególną uwagę zwrócono na problem różnej budowy torowisk w poszczególnych krajach Wspólnoty. Ze względu na odmienne rozstawy szyn konieczne było przygotowanie kilku różnych składów, to jest wariantu standardowego, iberyjskiego oraz bałtyckiego. Warto jednak przy tym zauważyć, że pomimo takich utrudnień współpraca pomiędzy poszczególnymi operatorami okazała się wzorowa.

Komisja Europejska pokusiła się o sformułowanie pierwszych wniosków, które prezentują się następująco:

  • konieczne jest zakończenie prac nad infrastrukturą związaną z transeuropejską siecią transportową (TEN-T),
  • już istniejąca infrastruktura powinna być zarządzana tak, by stopniowo zwiększyć jej przepustowość,
  • do niezbędnych działań należy zaliczyć konieczność ustanowienia wspólnych wymogów dla kolejnictwa europejskiego,
  • kolej wymaga poprawy wizerunku – oferta musi stać się atrakcyjniejsza dla pasażerów oraz przedsiębiorstw, by skutecznie konkurować z innymi środkami transportu.

W związku z przedstawionymi wnioskami Komisja Europejska ma w najbliższym czasie podejmować działania usprawniające w przyszłości podróżowanie pociągami przez Unię Europejską.

Autor: Katarzyna Jarząbek

Koleje Mazowieckie chcą kursować na trasie Warszawa – Gdynia Główna

Dodaj komentarz