Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Technologia VR wkracza na kolej. Projekt konsorcjum OLKOL, PWR oraz SIM Factor z dofinansowaniem NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę 76 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wśród nich znalazło się konsorcjum w skład którego wchodzi OLKOL Sp. z o.o. (lider) oraz Politechnika Wrocławska i Sim Factor Sp. z o.o. z projektem „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu lokomotywa-otoczenie z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości”.

Zadaniem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się serwisem taboru kolejowego.

Jednym z elementów takiego wsparcia będzie opracowane rozwiązanie dotyczące podejścia predykcyjnego pozwalającego w sposób proaktywny diagnozować stan lokomotywy i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu.

Zbadane zostanie systemowe rozwiązanie monitorowania, rejestrowania i raportowania nieprawidłowego zachowania elementów składowych taboru, na podstawie automatycznej analizy online danych z czujników. Ciągłe monitorowanie stanu taboru odbywać się będzie w celu natychmiastowego wykrycia ewentualnych niepokojących objawów, charakteryzujących się odchyleniem od wzorca, które może wskazywać na zbliżają się awarię. Badane będą różne źródła danych, które umożliwiają wyodrębnienie wzorca błędu i przypisanie go do procesów eksploatacji taboru. Dodatkowo planuje się utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji pojazdów oraz systemu ich utrzymania.

Jako kolejny element wsparcia zostanie opracowany kompleksowy systemu narzędzi, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspomagających pracę serwisantów taboru podczas usług realizowanych przez OLKOL oraz obniżających koszt przeszkolenia pracowników.