Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Technologia VR wkracza na kolej. Projekt konsorcjum OLKOL, PWR oraz SIM Factor z dofinansowaniem NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę 76 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wśród nich znalazło się konsorcjum w skład którego wchodzi OLKOL Sp. z o.o. (lider) oraz Politechnika Wrocławska i Sim Factor Sp. z o.o. z projektem „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu lokomotywa-otoczenie z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości”.

Zadaniem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się serwisem taboru kolejowego.

Jednym z elementów takiego wsparcia będzie opracowane rozwiązanie dotyczące podejścia predykcyjnego pozwalającego w sposób proaktywny diagnozować stan lokomotywy i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu.

Zbadane zostanie systemowe rozwiązanie monitorowania, rejestrowania i raportowania nieprawidłowego zachowania elementów składowych taboru, na podstawie automatycznej analizy online danych z czujników. Ciągłe monitorowanie stanu taboru odbywać się będzie w celu natychmiastowego wykrycia ewentualnych niepokojących objawów, charakteryzujących się odchyleniem od wzorca, które może wskazywać na zbliżają się awarię. Badane będą różne źródła danych, które umożliwiają wyodrębnienie wzorca błędu i przypisanie go do procesów eksploatacji taboru. Dodatkowo planuje się utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji pojazdów oraz systemu ich utrzymania.