Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK zainstalują na stacji Zawiercie nowe systemy sterowania

Na stacji Zawiercie zainstalowane zostaną nowe urządzenia i cyfrowe systemy sterowania. Usprawnią one zarządzanie ruchem kolejowym i zwiększą bezpieczeństwo podróży oraz przewozu towarów. Ponadto PKP PLK przebuduje perony. Przetarg na zaprojektowanie inwestycji oraz wykonanie prac został już ogłoszony.

Fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK

Prace obejmą montaż nowych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zastąpią istniejące urządzenia przekaźnikowe. Nowoczesne urządzenia srk odpowiadają za bezpieczne prowadzenie pociągów i wspierają codzienną pracę dyżurnych ruchu. Kolejarze będą kierować ruchem z nowego budynku nastawni. Do współpracy z systemami cyfrowymi przystosowany zostanie układ torowy i sieć trakcyjna na stacji, a także sieć i urządzenia telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. Konieczna jest m.in. budowa sygnalizatorów świetlnych, instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych i systemów kontroli odpowiadających za przekazywanie informacji o położeniu i stanie urządzeń sterowania ruchem do dyżurnych ruchu. Przebudowywane i budowane urządzenia srk będą przystosowane do współpracy z urządzeniami ERTMS/ETCS poziom 2. Dzięki temu zarządzanie ruchem kolejowym będzie sprawniejsze, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei i zapewni większą punktualność pociągów. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa podróży pasażerskich i przewozu ładunków.