Konflikt w Ukrainie Raport z Polski Wydarzenia

Kolejarze dziękują studentom za pomoc

Członkowie zarządu PKP S.A. i PKP Intercity podziękowali organizacjom studenckim, które pomagały kolejarzom podczas wzmożonego ruchu pasażerskiego związanego z wojną w Ukrainie. Od 27 lutego do końca marca około 400 wolontariuszy udzielało uchodźcom informacji na dworcach w Warszawie i Krakowie.

Fot. PKP Intercity
Fot. PKP Intercity

Od początku wojny w Ukrainie kolejarze byli zaangażowani w niesienie pomocy uchodźcom. PKP Intercity wraz z Kolejami Ukraińskimi utrzymuje stałe połączenia kolejowe z Kijowem, Lwowem i Odessą. Przyjmuje także pociągi specjalne z różnych części Ukrainy. W ten sposób możliwy jest przyjazd do Polski osób uciekających przed wojną. Podczas dużej fali uchodźców i wzmożonego ruchu pasażerskiego, kolejarze organizowali punkty pomocowe oraz informacyjne na stacjach. Najwięcej uchodźców przybyło do Warszawy oraz Krakowa i to na dworcach w tych miastach wsparcia kolejarzom udzieliły organizacje studenckie. W pomoc zaangażowali się wolontariusze z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stowarzyszenia „Dla Polski” oraz Stowarzyszenia Studentów RP. W zapewnienie wolontariuszy włączyła się także Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Organizacja ta działa przy Przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego przy Kancelarii Rady Ministrów.

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie i wzmożonym napływie uchodźców mogliśmy liczyć na wsparcie organizacji studenckich. To niesamowite ilu młodych ludzi było chętnych do niesienia natychmiastowej i bezinteresownej pomocy – mówi Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.