Raport z Polski Wydarzenia

Ustawa o CPK odrzucona przez Senat

Senat odrzucił ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zakłada ona m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

53 senatorów głosowało za odrzuceniem ustawy, przeciw – 46. Senackie komisje gospodarki narodowej i innowacyjności oraz infrastruktury rekomendowały odrzucenie ustawy. Ta ponownie trafi do Sejmu.

PPL jednoosobową spółką akcyjną

Odrzucona ustawa przewiduje konsolidację Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” przez wniesienie akcji, które należą do Skarbu Państwa do CPK. W ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, PPL przekształcą się w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Na ostatnim etapie zostaną objęte akcje nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze przez CPK.

W efekcie powstanie grupa kapitałowa CPK, która skupia największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Zakres działań grupy będzie obejmował pozyskiwanie finansowań dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynacja realizacji inwestycji i integracja zasobów państwa wokół programu CPK.

Zwiększy się również katalog zadań Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK w kontekście m.in. Airport City, oraz nowych obszarów mieszkaniowych i gospodarczych.

Ustawa wpłynie też na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK, np. linii kolejowych (tzw. szprych CPK). Mieszkańców zachęca się do zbywania nieruchomości na obszarze przyszłej lokalizacji CPK, zanim zostaną wywłaszczone.

Spółka CPK może podnieść cenę nabycia w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Wartość rynkowa nieruchomości może zostać powiększona o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu jako odrębnego przedmiotu własności.

CPK – krótsze podróże między miastami

Planowany węzeł przesiadkowy ma powstać między Warszawą i Łodzią i zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Projekt zakłada wybudowanie Portu Lotniczego Solidarność na obszarze ok. 3 tys. ha w odległości 37 km na zachód od Warszawy. PLS w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Pojawią się również takie inwestycje kolejowe jak węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz połączenia na terenie kraju, umożliwiające szybki przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami. Szacuje się, że czas podróży nie będzie dłuższy niż 2,5 h.

Budowa CPK ma potrwać do 2027 r. W tym czasie będzie również trwać realizacja niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Dodaj komentarz