Raport z Polski Wydarzenia

Ustawa o CPK odrzucona przez Senat

Senat odrzucił ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zakłada ona m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

53 senatorów głosowało za odrzuceniem ustawy, przeciw – 46. Senackie komisje gospodarki narodowej i innowacyjności oraz infrastruktury rekomendowały odrzucenie ustawy. Ta ponownie trafi do Sejmu.

PPL jednoosobową spółką akcyjną

Odrzucona ustawa przewiduje konsolidację Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” przez wniesienie akcji, które należą do Skarbu Państwa do CPK. W ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, PPL przekształcą się w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Na ostatnim etapie zostaną objęte akcje nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze przez CPK.