Raport z Polski Wywiady

Marcin Horała: Raport NIK laurką dotychczasowego projektu CPK [WYWIAD]

Spółka Centralny Port Komunikacyjny prowadzi intensywne prace przygotowawczo-planistyczne zarówno dotyczące Portu Solidarność, jak i sieci linii kolejowych. Jej działania znalazły się pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała skomentował raport i odniósł się do poszczególnych zastrzeżeń.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała odniósł się do raportu NIK dot. CPK.
Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała odniósł się do raportu NIK dot. CPK.

Panie Ministrze w styczniu ukazał się raport NIK dotyczący zasadności projektu CPK. Wbrew medialnym doniesieniom nie jest on krytyczny, a zawarte w nim uwagi mimo wszystko mogą pozytywnie wpłynąć na poszczególne elementy projektu?

 

Ten raport jest w istocie laurką co do dotychczasowego przebiegu realizacji programu. Wskazuje kilka ciekawych postulatów, które warto zrealizować. Natomiast dyskurs publiczno-medialno-polityczny, który go dotyczy, toczy się w sferze abstrakcji. Trzeba powiedzieć, że samo kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli najwyraźniej uznało, że kontrola wypadła zbyt pozytywnie, więc trzeba na siłę z kontekstu wyciągnąć parę zdań, które odpowiednio przedstawione mogą mieć negatywny wydźwięk. Przykładem takiej manipulacji jest na przykład część raportu, która dotyczy rozważań nad uchwałą o koncepcji CPK. Była ona pierwszym historycznym dokumentem dotyczącym portu, inicjującym uruchomienie projektu oraz rozpoczęcie różnego rodzaju analiz wymagających zaangażowania środków. Na takim etapie poszczególne parametry są szacunkowe, ponieważ dopiero zaczynają się szczegółowe badania, które pozwalają projekt sukcesywnie aktualizować.