Pasażer Wydarzenia

UTK kontroluje pociągi

Urząd Transportu Kolejowego w okresie ferii zimowych prowadzi intensywne kontrole polskich pociągów. Do końca lutego pracownicy UTK przeprowadzą dodatkowo ponad sto kontroli. Na co zwrócą szczególną uwagę?

Fot. PKP Intercity
Jednym z najpopularniejszych kierunków w czasie ferii jest Zakopane (Fot. PKP Intercity)

Pierwsze pięć województw rozpoczęło ferie. Na zimowe szaleństwo wyjechała młodzież z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Inspektorzy UTK w trakcie kontroli szczególną uwagę zwracają na warunki sanitarne – by podróż w czasie pandemii była bezpieczna.

– Zwiększamy liczbę kontroli prowadzonych przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego, by każdy pasażer kolei w trakcie ferii miał pewność, że jego podróż pociągiem będzie bezpieczna i wygodna – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W ubiegłym roku, mimo pandemii koronawirusa, pasażerowie podróżowali koleją chętniej niż w 2020 r. W okresie styczeń – listopad 2021 r. z usług kolei skorzystało 222,5 mln podróżnych, czyli o blisko 27 mln więcej niż w tym samym czasie w 2020 r. Podróżni dobrze oceniają bezpieczeństwo pod względem epidemicznym w pociągach i na dworcach. W grudniu 2021 r. UTK przeprowadził ankietę, którą wypełniło 1,5 tys. podróżujących koleją. Niemal 51% ankietowanych dobrze i bardzo dobrze oceniło bezpieczeństwo sanitarne w pociągach, a prawie 74% udzieliło takich pozytywnych odpowiedzi w przypadku budynków dworcowych.

– Z najnowszego badania przeprowadzonego przez UTK wynika, że ponad 83% pasażerów lubi podróżować koleją. Ponad 50% pasażerów docenia transport kolejowy za konkurencyjny czas przejazdu i komfort podróżowania. To dobre informacje tuż po zakończonym Europejskim Roku Kolei – podsumował dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

Jak wyglądają kontrole?

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, m.in. zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i przestrzeganiem praw pasażerów. Sprawdzają czystość składu, toalety i ich wyposażenie, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informacji megafonowej i wizualnej oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu. Zwracają również uwagę na frekwencję.