Tabor

Koleje Mazowieckie chcą kursować na trasie Warszawa – Gdynia Główna

Koleje Mazowieckie złożyły do Prezesa UTK wniosek o przyznanie otwartego dostępu na wykonywanie komercyjnych przewozów pasażerskich na trasie Warszawa ZachodniaGdynia Główna. Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, nowe przewozy kolejowe mają być realizowane w okresie wakacji szkolnych.

Koleje Mazowieckie planują realizować nową usługę przewozu w weekendy i święta – w okresie wakacji szkolnych, w terminie od 27 czerwca 2020 r. do 1 września 2024 r.

Wniosek przewoźnika wpłynął do UTK 10 marca, jednak z uwagi na uzupełnienie informacji, dokument przyjęty został w kwietniu.

– Posiadanie przez UTK wszystkich niezbędnych na tym etapie postępowania informacji umożliwiło publikację jawnej wersji powiadomienia Kolei Mazowieckich w sprawie nowej usługi przewozu – czytamy na stronie urzędu.

 

Przed wydaniem decyzji może zostać zbadany wpływ nowych połączeń na już funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek. Podmioty uprawnione mają cztery tygodnie na jego złożenie. Termin ten rozpoczyna bieg od  5 maja 2020 r., czyli od  dnia publikacji informacji na stronie UTK.

Ze względu na charakter proponowanych nowych przewozów i ich realizowanie na trasach krajowych dopuszczalne jest złożenie przez podmioty uprawnione wyłącznie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej. Badanie głównego celu zostało przewidziane jako możliwość weryfikacji otrzymanych przez Prezesa UTK wniosków o dostęp na trasach międzynarodowych.

Dodaj komentarz