Wydarzenia

PKP Energetyka staje się PGE Energetyka Kolejowa

Polska Grupa Energetyczna oficjalnie przejęła Spółkę PKP Energetyka, która od teraz będzie nosić nazwę PGE Energetyka Kolejowa. Został powołany nowy Prezes firmy.

Fot. Raport Kolejowy

Zakończył się proces przejęcia firmy PKP Energetyka przez Polską Grupę Energetyczną. Nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE 100% udziałów w spółce PKPE Holding sp. z o.o., a w konsekwencji pośredniego nabycia 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez Spółkę.

Od dzisiaj PKP Energetyka będzie nosiła nazwę PGE Energetyka Kolejowa. (…) Przyłączając jakże ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa spółkę dla naszej grupy powiększamy swój potencjał jeżeli chodzi o możliwości swoich przychodów. Przypomnę, że dzięki zakupie tej spółki nasze przychody wzrosną o 4,5 mld zł rocznie. Wynik EBITDA polepszy się o blisko 800 mln zł – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE.

Ostateczna cena zapłacona przez PGE na rzecz sprzedającego w dniu 3 kwietnia 2023 roku wyniosła 1 873,3 mln złotych.

Pierwszymi krokami, którymi pokierujemy się z Zarządem będziemy chcieli dokończyć formalne przejęcie spółki przez PGE. To znaczy dokonanie zmian w KRS oraz dokonamy zmiany na PGE Energetyka Kolejowa. Następnie wraz z Zarządem chcemy przejrzeć wszystkie obszary, procesy, które funkcjonują w tej Spółce – powiedział nowy Prezes Zarządu PGE Energetyka Kolejowa, Sylwester Szczensnowicz.

W nowym Zarządzie znalazł się Sylwester Szczensnowicz jako Prezes Zarządu, Członkami Zarządu są z kolei: Adam Domański oraz Wojciech Zabłocki.

Dodaj komentarz