Analizy Raport z Polski Wydarzenia

KZŁ przedstawiły wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień

Kolejowe Zakłady Łączności podsumowały pierwsze siedem miesięcy roku 2021. Bydgoska spółka od stycznia do sierpnia zanotowała dodatni wynik netto i blisko 1 mln zł dodatniej EBITDA, która jest kluczowym wskaźnikiem dla firm technologicznych.

Kolejowe Zakłady Łączności

Jak informuje Prezes Zarządu KZŁ, spółka osiągnęła kilkuprocentową rentowność na sprzedaży i ponad 6 proc. marżę EBITDA.

Spółka efektywnie kontynuuje realizację planu optymalizacji kosztów i restrukturyzacji, co skutkuje poprawieniem płynności finansowej i spłaceniem niemalże wszystkich przeterminowanych zobowiązań. Po uporządkowaniu sytuacji wewnętrznej koncentrujemy się na rozwoju i innowacyjnych produktach co znajduje wyraz w nowej Strategii spółki – powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

Dodaj komentarz