global Targi Wydarzenia

Rząd Mołdawii przedstawił projekt Kodeksu Transportu Kolejowego

Transport kolejowy w Mołdawii obsługiwany jest przez jednego przewoźnika – Calea Ferată din Moldova. Od lat CFM zmaga się ze sporymi kłopotami finansowymi, które przełożyły się między innymi na wstrzymanie ruchu kolejowego. W związku z koniecznością przeprowadzenia głębokiej reformy całego sektora rząd Mołdawii przedstawił projekt Kodeksu Transportu Kolejowego.

Fot. Clay Gilliland / Commons Wikimedia

Nowy dokument, który trafił teraz do parlamentu mołdawskiego, zawiera skrupulatnie opracowane ramy prawne dotyczące zarządzania infrastrukturą kolejową. Kodeks będzie w niedalekiej przyszłości stanowił podstawę do wprowadzenia niezbędnych zmian i reform.

W ramach wstępnych założeń rząd będzie chciał w ten sposób poradzić sobie z najpoważniejszymi obecnie problemami. W dokumentacji znaleźć można takie plany, jak likwidacja monopolu w transporcie kolejowym czy powołanie wydziału odpowiedzialnego za zgodne z przepisami rozliczanie dotacji na kolej.

Czy mołdawska kolej podźwignie się z kryzysu?

W Mołdawii doszło wiosną 2021 roku do protestów pracowników kolei. CFM zalega z wypłatą wynagrodzeń, co przyczyniło się do stopniowego narastania zaległości płacowych w tej branży. Jak określiła komisja weryfikacyjna, kolej Mołdawska bankrutuje.