global Inwestycje Tabor Wydarzenia

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli Mołdawii pożyczki na restrukturyzację kolei

EBOR, czyli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ma w planach udzielenie Mołdawii kredytu przeznaczonego na odbudowę infrastruktury kolejowej. To wynik wstępnie podpisanego kontraktu na przyznanie pożyczki na zakup nowych lokomotyw. Ze środków, które szacuje się na 27,5 miliona euro, przebudowana zostanie również część linii Bender – Causeni – Basarabeasca – Etulia – Giurgiulesti.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Modernizacja mołdawskich kolei

W swoich staraniach o modernizację infrastruktury kolejowej Mołdawia szuka dla siebie najkorzystniejszych rozwiązań. Państwowe Koleje Mołdawii są zainteresowane między innymi doświadczeniami Białorusi w zakresie restrukturyzacji tamtejszego przemysłu kolejowego i jego funkcjonowania bieżącego. Włodarze mołdawscy są ponadto gotowi do nawiązania współpracy inwestycyjnej z Białorusią.

Wspomniana pożyczka stanowi pokłosie decyzji podjętych przez władze Mołdawii, a odnoszących się do planowanej głębokiej reformy sektora kolejowego. Pod koniec sierpnia tego roku wstępnie przyjęto projekt nowego Kodeksu Transportu Kolejowego, który we wrześniu parlament przyjął już w pierwszym czytaniu. Zgodnie z nim infrastruktura kolejowa pozostanie pod zarządem państwowym, jednak do obsługi przewozów zostaną dopuszczeni także przewoźnicy prywatni.

Autor: Katarzyna Jarząbek

Dodaj komentarz