Inwestycje Wydarzenia

Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka Nakło Śląskie – Kalina podpisana!

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka Nakło Śląskie – Kalina (Herby Nowe). Projekt za 25 mln zł ma poprawić komfort podróży pasażerów i usprawnić transport towarów.

Fot. Szymon Grochowski / PKP PLK

Przygotowywana inwestycja jest istotna dla poprawy przewozów towarowych między południem a północą – w stronę Lublińca, Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy, Gdańska oraz Gdyni. Realizacja projektu zwiększy możliwości przyjaznego środowisku transportu kolejowego.

– Przeprowadzana w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja dawnej Magistrali Węglowej to inwestycja w polską gospodarkę. Poprawa parametrów technicznych linii na odcinku Nakło Śląskie – Herby Nowe umożliwi szybszy transport towarów. Zyskają również pasażerowie, którzy po zakończeniu modernizacji skorzystają z nowych przystanków i odnowionych peronów. Przy wsparciu środków europejskich budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

 

W dokumentacji przewidziano nowy przystanek – Tarnowskie Góry Osada Jana między Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami, który zwiększy dostęp do kolei. Z myślą o pasażerach opracowane mają być przebudowy stacji: Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Boronów oraz przystanków: Miasteczko Śląskie i Strzebiń. Planowany standard to wyższe jasno oświetlone perony, wyposażone w wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów mają zapewniać windy i pochylnie.

Linia kolejowa nr 131 prowadząca z południa na północ kraju łączy pięć województw. Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni sprawniejsze podróże oraz przewozy towarów. Inwestycje realizowane i przygotowywane m.in. na odcinku Nakło Śląskie Herby Nowe z udziałem środków unijnych sprzyjają rozwojowi gospodarki i wzmacniają rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.