Inwestycje Wydarzenia

SYSTRA opracuje dokumentację przebudowy mostu na Nadodrzance

Na zlecenie PKP PLK SA, Systra opracuje dokumentację projektową dla linii kolejowej nr 273 na odcinku Księginice – Brzeg Dolny. Inwestor zrealizuje prace w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów”.

Fot. Travelarz / Wikimedia Commons)
Fot. Travelarz / Wikimedia Commons)

Korytarz C-E 59 obejmuje linię kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny na odcinku Wrocław Główny – Głogów. Jest ona linią o znaczeniu państwowym, magistralną, dwutorową oraz zelektryfikowaną. Linia na całej długości należy do sieci kompleksowej TEN-T i jest objęta częściowo Umową AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) oraz AGTC (Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących).

Z uwagi na tzw. „wąskie gardło” magistrali łączącej Dolny Śląsk z portami w Szczecinie, a także w Świnoujściu, PKP PLK planują poprawę przepustowości poprzez m.in. budowę mostu kolejowego nad rzeką Odrą – w tej chwili ruch odbywa się tylko po jednym torze, a po zrealizowaniu zaplanowanych prac dostępne będą obiekty na każdym z dwóch torów „Nadodrzanki”.

Opracowanie dokumentacji zostanie poprzedzone szczegółowymi badaniami, które pozwolą na ocenę stanu technicznego blisko 400-metrowego obiektu inżynieryjnego.

Dokumentacja projektowa, oprócz mostu, obejmie również 3-kilometrowy odcinek linii kolejowej.

Zadaniem SYSTRA będzie również uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę. Na etapie prowadzenia robót budowalnych – pełnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Księginice – Brzeg Dolny pozwoli rozpędzić się pociągom pasażerskim do 120 km/h. Pociągom towarowym – do 100 km/h. Działania te mają na celu m.in. poprawę komfortu jazdy oraz obsługi pasażerów, a także skrócenie czasu przewozu ładunków.

Dodaj komentarz