Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa

Dwadzieścia pięć podmiotów, w tym m.in. PKN Orlen (lider projektu), Pesa, Toyota, Solaris, Siemens Energy czy Alstom będą tworzyły Mazowiecką Dolinę Wodorową. Przedsiębiorstwa te już podpisały list intencyjny.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska:

– Nie ukrywam, że wiążę ogromne nadzieję z powstaniem Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Nie mam wątpliwości, że postawiony przed Doliną priorytetowy cel, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz dążenie do zbudowania mazowieckiego klastra wodorowego, zostanie wkrótce osiągnięty i będzie przykładem najlepszych praktyk wdrażanych w rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie.

 

Celem są wspólne prace nad innowacyjnymi technologiami, pozwalającymi wykorzystywać wodór m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Liderem przedsięwzięcia jest PKN Orlen, który będzie odpowiedzialny za określenie celów Doliny i przygotowanie strategii jej działania.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen:

 – Inwestujemy w rozwój innowacyjnych technologii. Będą one budowały wartość Grupy Orlen w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Kierunkiem, który nas szczególnie interesuje jest technologia wodorowa. PKN Orlen już teraz jest jednym z trzech jego największych producentów w Europie. Naszym priorytetem jest rozwijanie technologii produkcji zielonego wodoru, powstającego z odnawialnych źródeł energii. Dlatego inicjujemy powstanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej, która będzie skutecznym wsparciem w osiągnięciu tego celu. Integracja biznesu ze światem nauki pozwoli realizować inwestycje wodorowe na dużą skalę, przyczyniając się do rozwoju krajowego przemysłu i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.