Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa

Dwadzieścia pięć podmiotów, w tym m.in. PKN Orlen (lider projektu), Pesa, Toyota, Solaris, Siemens Energy czy Alstom będą tworzyły Mazowiecką Dolinę Wodorową. Przedsiębiorstwa te już podpisały list intencyjny.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska:

– Nie ukrywam, że wiążę ogromne nadzieję z powstaniem Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Nie mam wątpliwości, że postawiony przed Doliną priorytetowy cel, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz dążenie do zbudowania mazowieckiego klastra wodorowego, zostanie wkrótce osiągnięty i będzie przykładem najlepszych praktyk wdrażanych w rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie.

 

Celem są wspólne prace nad innowacyjnymi technologiami, pozwalającymi wykorzystywać wodór m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Liderem przedsięwzięcia jest PKN Orlen, który będzie odpowiedzialny za określenie celów Doliny i przygotowanie strategii jej działania.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen:

 – Inwestujemy w rozwój innowacyjnych technologii. Będą one budowały wartość Grupy Orlen w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Kierunkiem, który nas szczególnie interesuje jest technologia wodorowa. PKN Orlen już teraz jest jednym z trzech jego największych producentów w Europie. Naszym priorytetem jest rozwijanie technologii produkcji zielonego wodoru, powstającego z odnawialnych źródeł energii. Dlatego inicjujemy powstanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej, która będzie skutecznym wsparciem w osiągnięciu tego celu. Integracja biznesu ze światem nauki pozwoli realizować inwestycje wodorowe na dużą skalę, przyczyniając się do rozwoju krajowego przemysłu i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza. Przykładem są planowane do wdrożenia przez PKN Orlen pierwsze projekty wodorowe. To m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr, a także prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

Obecnie na świecie istnieje 36 Dolin Wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie. PKN Orlen w ramach prac na rzecz rozwoju technologii wodorowych tylko na terenie Mazowsza planuje inwestycje w źródła wytwarzania nisko- i zeroemisyjnego wodoru. Powstaną one w Płocku, a także w Ostrołęce. Ponadto we Włocławku i Trzebini powstają instalacje wytwarzania paliwa wodorowego w jakości automotive. Koncern rozpoczął też postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach.

List intencyjny

List intencyjny w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej podpisali: PKN Orlen, Agencja Rozwoju Przemysłu, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Toyota Motor Poland Company Limited, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Alstom Konstal, Siemens Energy, Solaris Bus & Coach, Komunikacja Miejska Płock, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, UNIQATE, Stomil Bydgoszcz, “NanoSpaceLab”, Instytut Informatyki i Optoelektroniki, Politechnika Łódzka, a także Urząd Dozoru Technicznego.

Dodaj komentarz