Inwestycje Raport z Polski

Rada Ministrów przyjęła wieloletni program inwestycyjny CPK

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny będzie jedną z największych w historii Polski inwestycji związanych z transportem. Powstanie 37 km od centrum Warszawy i stanie się centralnym lotniskiem kraju oraz hubem przesiadkowym dla Europy Środowej i Wschodniej. W ramach zadania powstanie także 1,8 tys. km linii kolejowych i 400 km dróg ekspresowych.

Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

INWESTYCJE CPK

Przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 r.

Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych ponad 530 km nowych linii kolejowych, w tym:

Przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej mają być realizowane do końca 2034 r., czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

PORT SOLIDARNOŚĆ

Port Solidarność będzie częścią CPK – węzła łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja obejmuje nie tylko nowy port lotniczy (hub), lecz także zintegrowaną z portem stację kolejową.

Powstanie również tzw. airport city, na terenie którego powstaną m.in.: centra biznesowe, hotele, parkingi, budynki usługowe i centrum logistyczne.

Według obecnych założeń, w pierwszej fazie lotnisko będzie posiadało dwie drogi startowe, umożliwiające obsługę 400 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal pasażerski o przepustowości do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo, teren lotniska będzie umożliwiał rozbudowę infrastruktury do czterech dróg startowych i 100 mln pasażerów rocznie.

Dodaj komentarz