Raport z Polski Wydarzenia

Spotkania ws. budowy CPK wciąż budzą emocje

Spółka CPK wywiązała się z obietnicy i przedstawiła przed końcem roku preferowany obszar nowego lotniska, który obejmuje ok. 41 km kw. na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Przy wyborze  tego obszaru wzięto pod uwagę zarówno zapewnienie optymalnych parametrów operacyjnych, jak i uniknięcie ingerencji w najliczniej zamieszkane oraz ważne dla społeczności lokalnej tereny.

Pierwsza o preferowanej lokalizacji dowiedziała się lokalna społeczność. Przeprowadzono liczne rozmowy, które pozwoliły mieszkańcom bezpośrednio dowiedzieć się o planowanych działaniach. Posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK i konferencja prasowa w sprawie lokalizacji odbyły się w połowie grudnia.

Wybrana lokalizacja Portu Solidarność jest ograniczona od północy miejscowościami Szymanów i Kaski, od zachodu przebiega częściowo między miejscowościami Maurycew w Teresinie i Aleksandrów w Wiskitkach, na południu m. in. przez Janówek i Stary Drzewicz. Wschodnią granicą jest ul. Południowa w Starej Pułapinie. Całkowity obszar preferowanej lokalizacji obejmuje ok. 3800 działek, w tym ok. 520 budynków mieszkalnych. Znajdują się tam miejscowości:

  • na terenie gminy Baranów: Kaski i Nowa Pułapina (częściowo) oraz Buszyce, Drybus, Wyczółki, Strumiany Dolne i Górne (w całości),
  • na terenie gminy Teresin: Elżbietów i Szymanów (częściowo) oraz Maurycew, Pawłówek i Skrzelew (w całości),
  • na terenie gminy Wiskitki: Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada i Stary Drzewicz (częściowo) oraz Duninopol, Podbuszyce, Podoryszew i Stara Wieś (w całości).

Istotnym było, aby przy wyborze obszaru uwzględnić czynniki społeczne. Dzięki analizie wielokryterialnej udało się zapewnić prawidłowe parametry dla przyszłego lotniska. Zadbano o to, by wewnątrz obszaru nie znalazły się miejsca ważne dla społeczności lokalnej, m. in. obiekty sakralne, cmentarze i zabytki. Uwzględniono również czynniki środowiskowe – hałas lotniczy i ingerencja w rzeki. Wyznaczeniem odpowiedniej lokalizacji zajęli się eksperci spółki CPK, doradcy zewnętrzni, np. konsultanci ds. master planu, ochrony środowiska i badań terenowych, a także doradca strategiczny, czyli spółka IIAC zarządzająca Lotniskiem Incheon w Seulu.

– Mamy świadomość, że z punktu widzenia mieszkańców prace nad wskazaniem tej lokalizacji trwały długo. Dzięki nim udało się jednak ograniczyć, jak tylko to możliwe, ingerencję w życie mieszkańców i uwzględnić w maksymalnym stopniu ochronę przyrody. Podczas postępowania środowiskowego, którego początek planujemy na przyszły rok, ustalona zostanie finalna lokalizacja. – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

 

Spółka CPK rozpocznie pozyskiwanie nieposiadanych jeszcze nieruchomości po wydaniu ostatecznej decyzji o lokalizacji Portu Solidarność w decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej.

Mieszkańcy terenu inwestycji mają możliwość przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), w ramach którego można dobrowolnie sprzedać nieruchomość lub uzyskać działkę zamienną. Ponadto, zyskują oni możliwość wsparcia obejmującego m. in. bezpłatną obsługę prawną, organizację i sfinansowanie przeprowadzki oraz możliwość użytkowania nieruchomości również po dokonaniu transakcji sprzedaży. Na ten moment zgłosiło się 200 właścicieli i zrealizowano już pierwsze transakcje. Kolejne powinny zostać zawarte jeszcze w tym roku.

Protest podczas posiedzenia Rady Społecznej ds. CPK

Nie wszyscy mieszkańcy popierają wdrożenie inwestycji. Podczas posiedzenia Rady Społecznej ds. CPK w Baranowie doszło do protestu. Eksperci CPK zostali zaatakowani zarówno słownie, jak i fizycznie.

Dodaj komentarz