Konferencja

Konferencja ARP dotycząca kształcenia pracowników

W dniach 3-4 listopada 2021 w Warszawie odbyła się Konferencja Agencji Rozwoju Przemysłu pt.: Kadry przyszłości – Kadry dla przemysłu.

Cenny głos w toczonych dyskusjach zabierali m.in. pani Minister Marzena Machałek – Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz pan Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Pani Minister zwłaszcza akcentowała, mające powstawać ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, branżowe centra umiejętności (w ramach tzw. strategii umiejętności). W dobie digitalizacji gospodarki wielu prelegentów podnosiło kwestie niedostatku wysokospecjalizowanych kadr zaznajomionych z ciągle rozwijającymi się technologiami ICT. Według Magnificencji Rektora Dariusza Surowika sposobem na zaspokojenie tych i innych potrzeb kompetencyjnych są właśnie Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, jako podmioty o dużej elastyczności kształcenia, w tym na kierunkach zamawianych.

Jak zapewniał pan Rektor, istniejące w Polsce PWSZ-y charakteryzują się stosunkowo dużą szybkością działania w aspekcie zmieniających się potrzeb edukacyjnych oraz silną współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mają dobrze zdiagnozowane potrzeby rynku lokalnego i łatwo są w stanie dopasować zawody do danego regionu (sąsiedztwo firm o danym profilu działalności gospodarczej). Trudno się z takimi stwierdzeniami nie zgodzić.

Wśród czynnych uczestników Konferencji byli też przedstawiciele podmiotów kolejowych (producentów pojazdów szynowych oraz przewoźników). Mówili oni o swoich doświadczeniach, m.in. z zakresu ścisłej współpracy z technikami kolejowymi oraz politechnikami. Przedstawiano przede wszystkim wnioski ze wspólnie prowadzonych zajęć dydaktycznych w ramach dedykowanych klas i studiów dualnych (zawarte liczne umowy).

Warto dodać, że w poruszane podczas obrad konferencyjnych zagadnienia dobrze wpisuje się takie przedsięwzięcie skierowane do firm, jak niedawny konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Pula dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła ponad 45 mln zł.

Celem konkursu jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla kadry menadżerskiej mikro-, małych- lub średnich firm w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, głównie w zakresie zarządzania cyfryzacją w inteligentnej fabryce, zintegrowanymi danymi, procesami w transformacji cyfrowej, zmianą, czy też produktem (sprzedaż i marketing w gospodarce cyfrowej). Do tego dochodzą działania wspierające procesy innowacyjne oraz służące poprawie bezpieczeństwa cyfrowego. Szczególnie w dobie trwającej pandemii Covid-19 są to istotne zagadnienia dla każdego przedsiębiorcy.

MA
Zdjęcie: gov.pl

KM zakupią 71 nowych EZT

Dodaj komentarz