Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

Specjaliści z branży debatują o przyszłości kolei wodorowej w Polsce i na świecie

Na Politechnice Poznańskiej zainagurowana została I konferencja “Kolej Wodorowa”. Gośćmi wydarzenia są prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – JM Rektor PP oraz Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W konferencji dotyczącej przyszłości polskiej kolei i technologii wodorowej, udział bierze ponad stu przedstawicieli branży z całej Polski.

Otwarcia I konferencji “Kolej Wodorowa” dokonali Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Dorota Markiewicz, Dyrektor Biura Izby, podkreślając nawiązanie tematyczne wydarzenia do planu działań Europejskiego Zielonego Ładu. Plan przekształcić ma Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

  • która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
  • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów
  • w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE.

Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Polska neutralność klimatyczną chce osiągnąć do 2050 r.

-To w pełni wymusza zmianę polityki taborowej przewoźników i działanie przedsiębiorstw – mówią organizatorzy konferencji. – Cały czas szukamy alternatywnych źródeł energii, stawiamy na zieloną energię i rozwijamy technologię wodorową. To duże wyzwanie, które stoi nie tylko przed Polską i Europą, ale przed całym światem.