Tabor

KM zakupią 71 nowych EZT

Podczas śniadania prasowego Koleje MazowieckieKM Sp. z o.o.  przedstawiła najważniejsze zadania na najbliższe miesiące, w tym  plany unowocześnienia taboru oraz rozwój usług.

Pierwszym przedstawionym przedsięwzięciem  było pokazanie planów  rozbudowy bazy utrzymania na terenie  Sekcji Napraw i Eksploatacji  Taboru Sochaczew. W tym wypadku  przedmiotem przedsięwzięcia jest  zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie  (wraz z wyposażeniem)  oraz eksploatacja wolnostojącej  hali napraw pojazdów dla poziomu  utrzymania P4, a także świadczenie  usług utrzymania w poziomie  P4 na rzecz Spółki w zakresie jej  taboru. Projektowana hala powinna  umożliwiać dokonywanie napraw  pojazdów różnych typów, czyli pojazdów  elektrycznych – zespołów  trakcyjnych (pięcioczłonowych,  czteroczłonowych, trójczłonowych  i dwuczłonowych) i lokomotyw oraz  wagonów piętrowych: pojazdów spalinowych:  dwu- i jednoczłonowych.

Umowa zostanie zawarta na minimum  14 lat. Planowana inwestycja  będzie składała się z hali napraw  nadwozi wraz z malarnią, przesuwni  wraz z przesuwnicą, specjalistycznych  warsztatów naprawczych  i przeglądowych, powierzchni magazynowych,  całopociągowej myjni  taboru i torów postojowych. Liczy się,  że wartość inwestycji może wynieść  nawet ćwierć miliarda, przy czym  budowa nowej hali ma zagwarantować  powstanie około 200 nowych  miejsc pracy.  Koleje Mazowieckie planują ponadto  zbudowanie punkt utrzymania  pojazdów kolejowych w Radomiu.  W tym przypadku podstawowym założeniem  technicznym dla budowy  punktu jest możliwość wykonywania  przeglądów pojazdów w poziomach  utrzymania P1 oraz P2 bez konieczności  ich rozłączania.  Zaplecze będzie wyposażone w halę  przeglądowo-naprawczą posiadającą  dwa tory z kanałem (jeden tor do wykonywania  przeglądów oraz drugi tor  do wykonywania napraw) wraz z niezbędnym  zapleczem warsztatowym  oraz z wyposażeniem; nowoczesną  myjnię przejazdową; zaplecze socjalne  dla pracowników; tory postojowe;  magazyn.

W nowym punkcie utrzymania  pojazdów kolejowych utrzymywane  będą pojazdy przeznaczone do obsługi  ruchu regionalnego, w tym  połączeń:
RadomDęblin,
RadomDrzewica,
RadomSkarżysko Kamienna  oraz ruchu aglomeracyjnego w godzinach  pozaszczytowych Radom  – WarszawaRadom.

W tym wypadku  powinno się pojawić blisko 40  nowych miejsc pracy.  Podczas spotkania dużo miejsca  poświęcono polityce taborowej Spółki.  W tym obszarze KM planują odchodzenie  od modernizacji na rzecz  zakupu wyłącznie nowego taboru,  a także stopniowe wycofywanie  z eksploatacji starszych pojazdów.  Rezultatem ma być znaczna poprawa  komfortu podróży. W najbliższych  latach (2017 – 2019) Spółka planuje  wycofanie z eksploatacji starszych  pojazdów. W 2017 r. planuje  się sprzedaż 15 ezt, a w kolejnych  dwóch odpowiednio 10 i 14 ezt.

W kontekście projektów związanych  z zakupem nowoczesnych  pojazdów zaplanowany jest zakup  w 2018 roku 6 nowych pięcioczłonowych  elektrycznych zespołów  trakcyjnych, które przewidziano  do obsługi relacji Warszawa –  Działdowo.

Do końca 2019 r. zakup  10 nowych dwuczłonowych ezt,  przewidzianych do obsługi relacji:
RadomDęblin,
Radom – Skarżysko-  Kamienna,
RadomDrzewica,  RadomWarka.

Dodaj komentarz