Tabor

KM zakupią 71 nowych EZT

Podczas śniadania prasowego Koleje MazowieckieKM Sp. z o.o.  przedstawiła najważniejsze zadania na najbliższe miesiące, w tym  plany unowocześnienia taboru oraz rozwój usług.

Pierwszym przedstawionym przedsięwzięciem  było pokazanie planów  rozbudowy bazy utrzymania na terenie  Sekcji Napraw i Eksploatacji  Taboru Sochaczew. W tym wypadku  przedmiotem przedsięwzięcia jest  zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie  (wraz z wyposażeniem)  oraz eksploatacja wolnostojącej  hali napraw pojazdów dla poziomu  utrzymania P4, a także świadczenie  usług utrzymania w poziomie  P4 na rzecz Spółki w zakresie jej  taboru. Projektowana hala powinna  umożliwiać dokonywanie napraw  pojazdów różnych typów, czyli pojazdów  elektrycznych – zespołów  trakcyjnych (pięcioczłonowych,  czteroczłonowych, trójczłonowych  i dwuczłonowych) i lokomotyw oraz  wagonów piętrowych: pojazdów spalinowych:  dwu- i jednoczłonowych.