Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PESA dostarczyła ostatnią lokomotywę Gama Marathon dla RCP [ZDJĘCIA]

PESA Bydgoszcz przekazała Rail Capital Partners ostatnią – 12. lokomotywę Gama Marathon, zamówioną w ramach umowy z 7 czerwca 2019 r.

Rail Capital Partners
Fot. PESA Bydgoszcz

Kontrakt ten był realizowany i dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu  „Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO” w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoRozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

– Cieszę się, że kolejny finansowany z udziałem CUPT  projekt kończy się w przewidzianym umową terminie. W perspektywie 2021-2027  planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu transportu intermodalnego w ramach KPO – planowany budzet 175 mln EUR oraz FEnIKS – planowany budżet 230 mln EUR a także w ramach CEF2. Dofinansowaniem będzie objęta budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykowanej infrastruktury kolejowej i drogowej, zakup lub modernizacja urządzeń przeładunkowych, taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych a także zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym – podkreśliła Izabela Plutecka Dyrektor Departamentu Multibranżowego CUPT.

 

RCP jako pool taborowy systematycznie zwiększa liczbę pojazdów dzierżawionych przewoźnikom towarowym. W tej chwili spółka dysponuje 34 lokomotywami, z czego 29 to Gamy wyprodukowane przez PESA. Klientami RCP są najwięksi na polskim rynku przewozów towarowych przewoźnicy kolejowi. Prezes spółki Ireneusz Kozłowski podkreślił, że:

– RCP stale zwiększa liczbę pojazdów w swojej flocie, i w planach ma kolejne zamówienia. Zgodnie z naszą strategią chcemy by po polskich torach jeździły nowoczesne, niezawodne i przyjazne środowisku lokomotywy i takie właśnie pojazdy oferujemy naszym klientom.

 

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna ze spalinowym silnikiem dojazdowym. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie składów na liniach pozbawionych trakcji elektrycznej i jest stosowane przede wszystkim przy pracach manewrowych w portach, hutach, kopalniach czy terminalach kontenerowych.

Dostarczone RCP lokomotywy są wykorzystywane do obsługi składów pociągów w terminalach kontenerowych lądowych na terenie całego kraju i portowych Gdańska czy Gdyni. Gamy z silnikiem dojazdowym zakupione w ramach projektu współfinasowanego z CUPT pracują już dla takich klientów jak Lotos Kolej, Captrain czy Alza Cargo.

– Eksploatowane przez nas od 3 miesięcy lokomotywy Gama Marathon, spełniają stawiane im oczekiwania. Zabudowany spalinowy silnik dojazdowy tzw. „last mile” w znacznym stopniu usprawnił i skrócić czas obsługi składów na terminalach przeładunkowych portowych i krajowych, co spotkało się z dużym zadowoleniem Klientów. Lokomotywy doskonale sprawdzają się przy realizacji naszych usług przewozowych – powiedział podsumowując eksploatację tych lokomotyw Sławomir Sobotka, Prezes Zarządu Alza Cargo.

 

Dodaj komentarz