Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PESA dostarczyła ostatnią lokomotywę Gama Marathon dla RCP [ZDJĘCIA]

PESA Bydgoszcz przekazała Rail Capital Partners ostatnią – 12. lokomotywę Gama Marathon, zamówioną w ramach umowy z 7 czerwca 2019 r.

Rail Capital Partners
Fot. PESA Bydgoszcz

Kontrakt ten był realizowany i dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu  „Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO” w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoRozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

– Cieszę się, że kolejny finansowany z udziałem CUPT  projekt kończy się w przewidzianym umową terminie. W perspektywie 2021-2027  planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu transportu intermodalnego w ramach KPO – planowany budzet 175 mln EUR oraz FEnIKS – planowany budżet 230 mln EUR a także w ramach CEF2. Dofinansowaniem będzie objęta budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykowanej infrastruktury kolejowej i drogowej, zakup lub modernizacja urządzeń przeładunkowych, taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych a także zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym – podkreśliła Izabela Plutecka Dyrektor Departamentu Multibranżowego CUPT.