Wywiady

Cel: rozwój międzynarodowych przewozów kolejowych

Raport Kolejowy” rozmawiał z Przewodniczącym Komitetu OSŻD Tadeuszem Szozdą  o historii i działalności Organizacji Współpracy Kolei, największych sukcesach, znaczeniu  Nowego Jedwabnego Szlaku i rozwoju polskiego transportu szynowego.

Raport Kolejowy: W 2016 roku  Organizacja Współpracy Kolei  obchodziła sześćdziesięciolecie  istnienia. Jak podsumowałby Pan  dotychczasowe działania i osiągnięcia  OSŻD? Jakie z ostatnich  działań uważa Pan za największy  sukces i dlaczego?

Tadeusz Szozda: W 2016 roku  obchodziliśmy sześćdziesięciolecie  Organizacji Współpracy Kolei  (OSŻD), której idea powstania pojawiła  się w końcu lat czterdziestych  po zakończeniu II wojny światowej.  W związku ze zmienioną sytuacją  geopolityczną zarówno w Europie,  jak i w Azji pojawiła się konieczność  ujednolicenia przepisów zapewnianiających  wykonywanie przewozów  pasażerskich i towarowych w międzynarodowej  komunikacji kolejowej.  Pierwsze umowy międzynarodowe,  regulujące przewozy kolejowe osób  i towarów – SMPS i SMGS – zostały  opracowane i zawarte w 1951  roku. Jednocześnie opracowano  stosowne dla tych umów przepisy  i taryfy, które weszły  w życie od listopada  1951 roku.  Współpraca między  kolejami rozwijała  się i osiągała  nowy, wyższy poziom.  Prace były  prowadzone pod  bezpośrednim  nadzorem ministrów  transportu  zainteresowanych krajów, którzy  regularnie spotykali się w ramach  sesji Narady Ministrów. W czerwcu  1956 roku w Sofii w Bułgarii na Naradzie  Ministrów transportu kolejowego  powołano do życia Organizację  Współpracy Kolei (OSŻD).  Początkowo do Organizacji przystąpiły:  Albania, Bułgaria, Węgry,  Wietnam, NRD, Chiny, Koreańska  Republika Ludowo-Demokratyczna,  Mongolia, Polska, Rumunia, ZSRR  oraz Czechosłowacja. Organem  wykonawczym i depozytariuszem  wszystkich aktów prawnych został  Komitet OSŻD z siedzibą w Warszawie.  W wyniku zmian, które zaszły w gospodarkach  krajów członkowskich  OSŻD, i w związku z wydzieleniem  przedsiębiorstw kolejowych jako  osobnych podmiotów gospodarczych,  na XX sesji Narady Ministrów  w Ułan Bator w 1992 roku podjęto  decyzję o powołaniu Konferencji Dyrektorów  Generalnych Kolei OSŻD  jako nowego organu koordynującego  współpracę przedsiębiorstw  kolejowych krajów członkowskich  OSŻD.  W ubiegłym roku Organizacja obchodziła  jubileusz sześćdziesięciolecia  istnienia. Z tej okazji na XLIV  sesji Narady Ministrów w Baku  i na XXXI posiedzeniu Konferencji  Dyrektorów Generalnych w Czołpon-  Acie (Kirgizja) dokonano podsumowania  rezultatów sześćdziesięcioletniej  działalności Organizacji  oraz nakreślono jej zadania na najbliższe  lata.