Wywiady

Mirosław Skubiszyński: Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem [WYWIAD]

Wywiad z Mirosławem Skubiszyńskim, wiceprezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Kolej to jeden z najbezpieczniejszych i ekologicznych środków transportu, dlatego coraz chętniej wybieramy ją w codziennych i okazjonalnych podnóżach – o czym świadczą dane UTK. Jakie działania podejmuje zarządca infrastruktury, by to bezpieczeństwo podróżnym zapewnić ?

Dla kolejarzy bezpieczeństwo jest priorytetem w działalności zarządcy infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Prowadzone w tym obszarze przez spółkę działania utrzymują pozytywny trend – kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu. Średnio, w ciągu doby po polskich torach porusza się około 7000 pociągów pasażerskich i towarowych. Nad bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego codziennie czuwa około 1700 osób. Dlatego jako zarządca infrastruktury kolejowej podejmujemy w szerokie działania zwiększające poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei. Wachlarz tych działań jest bardzo duży. Od obszaru pracowniczego do kwestii bardzo nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Sprawne zarządzanie ruchem kolejowym wspierają nowoczesne systemy, ale przede wszystkim ważni są ludzie?

Nowoczesne komputerowe systemy są tylko wsparciem w codziennej, odpowiedzialnej pracy osób, które nadzorują ruch tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych dziennie. Zawsze jednak ostateczna decyzja należy do pracownika. To właśnie czynnik ludzki jest podstawą bezpieczeństwa. Im lepiej merytorycznie przygotowany pracownik i świadomy bezpieczeństwa, tym bezpieczniejsza jest kolej, dlatego doskonalimy pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Inwestujemy w rozwój pracowników i prowadzimy szkolenia, w tym np. na symulatorze dla dyżurnych ruchu. Regularne szkolenia z doświadczonymi trenerami są wsparciem w profesjonalnym wypełnianiu obowiązków. Inwestujemy także w nowoczesne urządzenia komputerowe na kolejnych liniach i stacjach, które wspierają pracowników w prowadzeniu bezpiecznego i sprawnego ruchu kolejowego. Niezwykle istotne jest propagowanie kultury bezpieczeństwa – powiedziałbym nawet: wyobraźni bezpieczeństwa. Przy lekceważeniu skutków, jakie powoduje ignorowanie bezpieczeństwa  mamy receptę na zdarzenie, wypadek lub katastrofę.

Wiemy, że poprawie bezpieczeństwa służą modernizacje linii kolejowych, w tym ogólnopolskie projekty, dedykowane bezpieczeństwo. Jakie inne działania PLK   służą poprawie bezpieczeństwa?

Działania na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa to proces, który skupia się na kilku obszarach. To zarówno inwestowanie w infrastrukturę – m.in. modernizacja torów, rozjazdów, przejazdów, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, jak również bieżące prace utrzymaniowe. Ponadto podejmujemy działania w zakresie pracowniczym – prowadzimy szkolenia oraz warsztaty i instruktaż dla pracowników odpowiedzialnych za ruch pociągów. Bardzo ważnym obszarem jest również inwestowanie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt oraz pojazdy diagnostyczne. Ponadto prowadzimy działania w obszarze organizacyjnym jak analizy systemu bezpieczeństwa i jego optymalizowanie. Nie zapominajmy także o kampanii społecznej Bezpieczny przejazd.

Ważnym i newralgicznym punktem w kwestii bezpieczeństwa jest styk drogi i torów. Jak w tym kontekście wyglądają działania PLK?

Konsekwentne działania Spółki przekładają się na wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, w tym na przejazdach kolejowo- drogowych. Dzięki środkom unijnym i budżetowym w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba bezkolizyjnych skrzyżowań. To wiadukty nad i pod liniami kolejowymi, a także przejścia dla pieszych. Ponadto wzrasta liczba przejazdów z dodatkowym zabezpieczeniem. Należy jednak pamiętać, że to są działania zwiększające poziom bezpieczeństwa, jednak także w tym przypadku, to czy bezpiecznie przekroczymy przejazd kolejowo – drogowy, czy też niemądrze zaryzykujemy –  narażając siebie i bliskich na kalectwo lub śmierć,  zależy od decyzji człowieka – kierowcy czy pieszego. Dlatego nadal apelujemy i będziemy apelować do kierowców o ostrożność i rozsądek, bo 99% zdarzeń na przejazdach kolejowo – drogowych wciąż jest efektem ignorowania zasad bezpieczeństwa przez kierowców. W ramach kampanii Bezpieczny przejazd wykorzystujemy wszelkie możliwe środki przekazu, by dotrzeć z tym apelem do wszystkich.

Jednym z takich działań są warsztaty z instruktorami nauki jazdy. Czy takie spotkania są potrzebne?

Warsztaty eksperckie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, których celem jest eliminowanie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Na spotkaniach kolejowi eksperci przedstawiają zasady bezpieczeństwa na przejazdach. Przypominają o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców. Takich spotkań zorganizowaliśmy już ponad 50 w całej Polsce, z których skorzystało już ponad tysiąc instruktorów. Wierzymy, że wiedza i zaangażowanie instruktorów szkół nauki jazdy istotnie wpłynie na poprawę zachowania kierowców na przejazdach. Chcemy, aby każdy – kto uzyskuje prawo jazdy – miał wszechstronną wiedzę o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach kolejowo-drogowych oraz o skutkach nieodpowiedzialnego i karygodnego zachowania.

O czym kolejarze chcą apelować do kierowców przed długimi weekendami?

O zachowanie rozsądek. Brawura i pospiech to skracanie sobie drogi do śmierci. Przestrzegajmy przepisów – stosujmy się do znaków na przejeździe. Nie ignorujmy znaku STOP i włączonej sygnalizacji. Również nie wjeżdżajmy na przejazd jeśli nie mamy możliwości zjazdu. Nie próbujmy przejechać pod zamykającymi się rogatkami, bądź omijać półrogatki. Zawsze zachowajmy ostrożność przy przekraczaniu skrzyżowań torów z drogą. Nie dopuszczajmy do niebezpiecznych sytuacji! A jeśli z przyczyn od nas niezależnych, już one wystąpią na przejeździe pamiętajmy o żółtej naklejce. Mniej zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, to nie tylko mniej tragedii, ale także mniej zmian w podróży, mniej angażowania służb ratunkowych, ograniczenie zbędnych kosztów społecznych. Chcemy, aby każdy podróżny na drodze i w pociągu, bezpiecznie dotarł do celu.

Jakie będą działania PKP  Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie bezpieczeństwa w kolejnym roku?

Nadal będziemy inwestować w podwyższanie poziomu bezpieczeństwa na polskiej kolei.

Dodaj komentarz