global Przewozy towarowe Wydarzenia

Operator kolejowy UTLC ERA dąży do dekarbonizacji euroazjatyckiego transportu kontenerowego

Podczas odbywającej się w Glasgow w dniach 31 października – 12 listopada Konferencji Klimatycznej ONZ 2021, kraje leżące wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku, jak również firmy operujące w tym regionie przedstawiają różne inicjatywy mające na celu dekarbonizację transportu i przeniesienie większej ilości towarów na kolej.

Sektor transportu, którego udział w emisji CO2 wynosi około 20 procent, jest trzecią co do wielkości przyczyną emisji gazów cieplarnianych po sektorze energetycznym i przemyśle. Z tego powodu zaangażowane strony wykorzystują kampanie i inicjatywy środowiskowe, aby zwiększyć świadomość na temat euroazjatyckiej sieci kolejowej jako zrównoważonego, innowacyjnego i bezpiecznego środka transportu. W założeniu zrównoważony rozwój powinien stać się wyraźną przewagą konkurencyjną.

UTLC ERA, rosyjsko-kazachsko-białoruska spółka, opracowała internetowy licznik CO2, który może obliczyć zużycie energii i emisję zanieczyszczeń w danym łańcuchu logistycznym na najdłuższym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku – od Chin do granicy z Polską. UTLC ERA transportuje ładunki tranzytowe w regularnych pociągach kontenerowych na torach szerokotorowych (1520 mm) pomiędzy Chinami a Europą.

Aby pokazać klientom, ile ton CO2 można zaoszczędzić korzystając z transportu kolejowego, na podstawie rzeczywistych danych obliczane jest zużycie energii i emisje środowiskowe poszczególnych przesyłek. Według kalkulatora CO2 UTLC ERA, w okresie od stycznia do września 2021 r. wyemitowano 34 300 ton CO2, transportując 513 700 standardowych kontenerów (TEU) koleją z Chin do Europy (przez Rosję, Kazachstan i Białoruś). Jeśli porównywalna ilość towarów zostałaby przetransportowana drogą morską, to do atmosfery zostałoby wyemitowanych 163 800 ton CO2. W transporcie drogowym byłoby to 3 052 000 ton. Natomiast w transporcie lotniczym emisja CO2 wyniosłaby 18 105 200 ton, czyli ponad 500 razy więcej niż w transporcie kolejowym. Więcej informacji na temat kalkulatora CO2 UTLC ERA można znaleźć na stronie: https://index1520.com/en/emissions-co2.

Eurazjatycka Unia Gospodarcza (EAEU) promuje efektywny transport kontenerowy

Dodatkowym impulsem do dekarbonizacji eurazjatyckiego korytarza kolejowego ma być deklaracja intencji rady rządowej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z sierpnia 2021 r., dotycząca poparcia efektywnego transportu kontenerowego między Europą a Chinami przez operatorów kolejowych Rosji, Kazachstanu i Białorusi. Ponadto uzgodniono plan wdrożenia cyfryzacji transportu towarów koleją.