Raport z Polski Wydarzenia

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zmienia opłaty

Nowe zasady pobierania opłat od wniosków składanych do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) weszły dziś (23.11) w życie. Co się zmieniło? Wzrosła stawka za godzinę pracy ERA, a także wprowadzona została opłata za złożenie wniosku. Składający wnioski do Prezesa UTK nie muszą jednak obawiać się nowych opłat – obowiązują one tylko podmioty wnioskujące do Agencji.

Wszystkie wnioski kierowane do Agencji podlegać będą nowym opłatom.

Najważniejsze wprowadzone zmiany obejmują:

  • zwiększenie stawki godzinowej ze 130 EUR/godz. do 239 EUR/godz.;
  • wprowadzenie opłaty za korzystanie z Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS) wynoszącej 400 EUR za każdy złożony wniosek;
  • wprowadzenie stałych stawek opłat za rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu lub serii pojazdów w oparciu o zgodność z typem; opłata wyniesie od 775 EUR do 1115 EUR za każdy wniosek (kwota ta zawiera już opłatę za OSS i jest niezależna od liczby pojazdów objętych wnioskiem);
  • wprowadzenie możliwości obniżenia opłaty o 20% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje

że stawki opłat będą indeksowane corocznie, począwszy od 1 stycznia 2023 r., o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń urzędników i pracowników Unii Europejskiej oraz stopę inflacji w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie nowych stawek opłat jest związane z dotychczasową trudną sytuacją budżetową ERA. Pobierane opłaty nie pokrywały wszystkich kosztów związanych z realizacją wniosków, generując deficyt budżetowy.

Informacja o nowych stawkach opłat pobieranych przez ERA zostanie również umieszczona w zaktualizowanym „Poradniku dla wnioskujących o jednolity certyfikat bezpieczeństwa”.