Przewozy towarowe Wydarzenia

Transport kolejowy Chiny – Europa z nowym rekordem

Nowy Jedwabny Szlak umożliwił efektywną organizację przewozów kolejowych pomiędzy Chinami i Europą. Podróżujące między innymi przez Rosję składy pobiły właśnie kolejny rekord – co ogłosiły na łamach prasy Koleje Rosyjskie.

Świetne wyniki w porównaniu z latami poprzednimi

Zgodnie z danymi podanymi przez wspomniane już Koleje Rosyjskie, do września tego roku wyliczono wzrost aż o 47% w stosunku do tego samego przedziału czasowego w roku ubiegłym. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku przetransportowano Nowym Jedwabnym Szlakiem 568 700 kontenerów dwudziestostopowych (TEU). To na tę chwilę już o ponad 7 tysięcy sztuk więcej, aniżeli przez cały rok 2020!

Chociaż wyniki wykazują tendencję wzrostową w obu kierunkach, to jest zarówno do, jak i z Chin, to właśnie transport kolejowy europejskich towarów na Daleki Wschód wydaje się rozwijać w nieco szybszym tempie.

Jakie towary przewożone są najczęściej?

Kontenerami przewożone są zazwyczaj produkty chemiczne różnego przeznaczenia, w tym chociażby kosmetyki, a także urządzenia elektroniczne i przemysłowe. Coraz chętniej koleją na tej trasie transportowane są także samochody – jest to opcja obecnie korzystna cenowo, zwłaszcza w przypadku jednorazowego przewozu większej ilości pojazdów.

Nadal problem sprawiać może przepustowość, która już dawno osiągnęła swoje szczytowe możliwości. To właśnie poprawa warunków obsługi granicznej stanowi dla transportu kontenerowego największe wyzwanie.