Przewozy towarowe Wydarzenia

W Czerniachowsku na Nowym Jedwabnym Szlaku powstał nowy terminal kolejowy

Rozbudowa możliwości transportowych i logistycznych w obwodzie kaliningradzkim stwarza dodatkowe możliwości dla transportu kolejowego między Europą, a Chinami. Nowy terminal umożliwi usługodawcom logistyki kolejowej elastyczne działanie na Nowym Jedwabnym Szlaku, na którym wzrost przewozów wciąż bije kolejne rekordy.

1 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego centrum transportowo-logistycznego “Wschód-Zachód” w Czerniachowsku, mieście w obwodzie kaliningradzkim. Nowy terminal kolejowy ma zdolność przeładunkową na poziomie 450 000 standardowych kontenerów (TEU) rocznie.

W ceremonii otwarcia wzięli udział Anton Alikhanov, gubernator obwodu kaliningradzkiego, Sergei Sapegin, dyrektor Kaliningradzkiego Przedsiębiorstwa Kolejowego oraz Alexei Grom, dyrektor generalny UTLC ERA. Oleg Belorozov, prezes Kolei Rosyjskich (RŻD), przekazał pozdrowienia podczas połączenia wideo. Podkreślił też znaczenie nowego terminalu transportowego w obliczu 7-krotnego wzrostu transeuroazjatyckiego ruchu kolejowego w rosyjskiej eksklawie.

W swoim przemówieniu, Alexei Grom podkreślił znaczenie współpracy z Kolejami Kaliningradzkimi w organizacji transeuroazjatyckich przewozów kontenerowych oraz w dalszym rozwoju wspólnych projektów infrastrukturalnych. Dodatkowo, przewiduje on dalszy wzrost natężenia ruchu kolejowego na trasie tranzytowej między Europą, a Chinami. W 2020 roku, w Kaliningradzie będzie obsługiwanych łącznie około 8% wszystkich przewozów kolejowych między Europą, a Chinami (W 2019 roku było to 3%).

Czytaj dalej >