Raport z Polski Wydarzenia

W Żmigrodzie testują system antykradzieżowy sieci trakcyjnej

W Żmigrodzie PKP PLK oraz NCBiR testują system antykradzieżowy sieci trakcyjnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach BRIK – Badania i          Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej.

Fot. Instytut Kolejnictwa

Ograniczenie i eliminacja kradzieży sieci trakcyjnej wpłynie na jakość połączeń kolejowych oraz niwelację strat finansowych. To właśnie dla zwiększenia bezpieczeństwa na torach na kolejowym poligonie w Żmigrodzie rozpoczęły się testy antykradzieżowego systemu sieci trakcyjnej. Jego zadaniem jest natychmiastowa sygnalizacja przygotowań do ingerencji w sieć trakcyjną lub jej uszkodzenie.

Jak wygląda system?

Zestawy czujników umieszczono na słupach trakcyjnych. Ich zadaniem jest rozpoznanie działań osób nieuprawnionych przy sieci trakcyjnej i przekazanie informacji do pracowników kolei. System bazuje na analizie różnych sygnałów m.in. zaniku napięcia, drgań przewodów i naciągu sieci trakcyjnej. Dodatkowo monitoring z czujnikiem ruchu wykrywa pojazdy i osoby w pobliżu linii w dzień i w nocy. Zasilanie systemu zapewniają panele fotowoltaiczne.

Co ważne, testowane antykradzieżowe rozwiązanie ma zapewnić szybką reakcję służb technicznych. System powinien zapobiegać wjazdowi pociągów w uszkodzoną sieć trakcyjną oraz eliminować możliwość porażeniem prądem.

Zakończenie testów systemu zaplanowano w III kw. 2022 r.

Po analizie rezultatów prac badawczo-rozwojowych eksperci podejmą decyzje dot.  wdrożenia rozwiązania na sieci kolejowej. Zadanie „Opracowanie i wdrożenie elementów systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w transporcie szynowym” realizowane jest przez konsorcjum firm, którego liderem jest Instytut Kolejnictwa.

Kolej na innowacje!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej na rozwój innowacji na kolei do 2033 r. przeznaczą łącznie 100 mln zł. Celem działań jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego.

Wśród 10 już realizowanych projektów BRIK są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatury szyn kolejowych, a także opracowanie systemu zarządzania oświetleniem, rozwiązania umożliwiające zastosowanie paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych.

W ogłoszonym II konkursie PLK i NCBR poszukują nowych możliwości rozwoju innowacji w branży kolejowej w obszarach, takich jak: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, ekologia i usprawnienie procesu diagnostyki infrastruktury.

Więcej na https://www.plk-sa.pl/o-spolce/biuro-prasowe/informacje-prasowe/szczegoly/kolej-na-innowacje-plk-i-ncbr-oglosily-ii-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe-6500.

Dodaj komentarz