Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

CPK I KZN przygotują nieruchomości zamienne na potrzeby relokacji

Spółka Centralny Port Komunikacyjny oraz przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości wspólnie przygotują i zabudują nieruchomości zamienne dla osób, które wezmą udział w Programie Dobrowolnych Nabyć, prowadzonym w ramach budowy CPK.

CPK I KZN przygotują nieruchomości zamienne na potrzeby relokacji
Fot. CPK

Od stycznia do końca marca spółka CPK przeprowadziła spotkania z przedstawicielami gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – na których realizowana będzie inwestycja mega lotniska – prezentując założenia dot. oferowania mieszkańcom nieruchomości zamiennych.

– Dzisiaj idziemy kilka kroków dalej. Na potrzeby realizacji inwestycji spółka CPK potrzebuje własnego zasobu nieruchomości w celu ich zamiany na działki leżące w obszarze inwestycji. Właśnie dlatego podejmujemy współpracę z KZN. Jej celem jest  przygotowanie nieruchomości budowa domów dla mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w relokacji – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

 

Podpisany list intencyjny między spółkami zakłada, że KZN niezwłocznie przystąpi do wytypowania i przygotowania nieruchomości zamiennych do zabudowy, m.in. ich scalenie i podział w celu jak najszybszego rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowych. Planowany czas ich ukończenia to 2023 r.

– Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, którzy w  związku z naszą inwestycją będą musieli zmienić miejsce zamieszkania, to dla nas priorytet. Rozmowy, dotyczące zasad współpracy między CPK i KZN, są już zaawansowane. Na przełomie października i listopada planujemy ogłosić szczegóły tych ustaleń wraz z m.in. lokalizacją nieruchomości do planowanej zabudowy mieszkaniowej, a także zasadami finansowania inwestycji, nadzoru nad nimi i ich realizacji – mówi Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK.

 

Do podjętych działań odniósł się także przedstawiciel KZN.

Współpraca z CPK, zwłaszcza przy tak ważnym projekcie, jest dla nas priorytetowa. Pomocnym w jak najszybszym osiągnięciu tego celu jest dotychczasowe doświadczenie KZN, opierające się na współpracy z ponad 300 gminami – deklaruje p.o. Prezesa KZN Arkadiusz Urban.

 

Żeby ustalić ilu mieszkańców i ile gospodarstw domowych będzie zainteresowanych przenosinami spółka CPK przeprowadzi badania ankietowe, które rozpoczną się jeszcze w październiku. W ankietach mieszkańcy odpowiedzą m.in. na pytania dotyczące potrzeb i oczekiwań związanych z przeprowadzką. Na tej podstawie spółka CPK i KZN ustalą, dla jak dużej grupy przygotowywać tę operację.

Program Dobrowolnych Nabyć, który jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 74 km kw. na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Celem PDN jest pozyskanie na możliwie wczesnym etapie jak największej liczby nieruchomości w drodze dobrowolnych transakcji. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie może zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą.

Żeby dodatkowo zachęcić mieszkańców do PDN, w tym miesiącu spółka CPK uatrakcyjniła jego ofertę, proponując nowe ułatwienia i udogodnienia, np. sfinansowanie kosztów przeprowadzki i obsługi prawnej, szkolenia zawodowe wraz z gwarancją zatrudnienia oraz możliwość użytkowania nieruchomości także po dokonaniu transakcji sprzedaży. Od ogłoszenia tych nowych zasad do Programu zgłaszają się kolejne osoby.

Źródło: CPK

Budimex i KZN Rail rozpoczynają budowę bazy Kolei Małopolskich

Dodaj komentarz