Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

CPK I KZN przygotują nieruchomości zamienne na potrzeby relokacji

Spółka Centralny Port Komunikacyjny oraz przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości wspólnie przygotują i zabudują nieruchomości zamienne dla osób, które wezmą udział w Programie Dobrowolnych Nabyć, prowadzonym w ramach budowy CPK.

Fot. CPK

Od stycznia do końca marca spółka CPK przeprowadziła spotkania z przedstawicielami gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – na których realizowana będzie inwestycja mega lotniska – prezentując założenia dot. oferowania mieszkańcom nieruchomości zamiennych.

– Dzisiaj idziemy kilka kroków dalej. Na potrzeby realizacji inwestycji spółka CPK potrzebuje własnego zasobu nieruchomości w celu ich zamiany na działki leżące w obszarze inwestycji. Właśnie dlatego podejmujemy współpracę z KZN. Jej celem jest  przygotowanie nieruchomości budowa domów dla mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w relokacji – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

 

Podpisany list intencyjny między spółkami zakłada, że KZN niezwłocznie przystąpi do wytypowania i przygotowania nieruchomości zamiennych do zabudowy, m.in. ich scalenie i podział w celu jak najszybszego rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowych. Planowany czas ich ukończenia to 2023 r.

– Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, którzy w  związku z naszą inwestycją będą musieli zmienić miejsce zamieszkania, to dla nas priorytet. Rozmowy, dotyczące zasad współpracy między CPK i KZN, są już zaawansowane. Na przełomie października i listopada planujemy ogłosić szczegóły tych ustaleń wraz z m.in. lokalizacją nieruchomości do planowanej zabudowy mieszkaniowej, a także zasadami finansowania inwestycji, nadzoru nad nimi i ich realizacji – mówi Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK.

 

Do podjętych działań odniósł się także przedstawiciel KZN.

– Współpraca z CPK, zwłaszcza przy tak ważnym projekcie, jest dla nas priorytetowa. Pomocnym w jak najszybszym osiągnięciu tego celu jest dotychczasowe doświadczenie KZN, opierające się na współpracy z ponad 300 gminami – deklaruje p.o. Prezesa KZN Arkadiusz Urban.

 

Czytaj dalej >