Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Budimex i KZN Rail rozpoczynają budowę bazy Kolei Małopolskich

Reprezentanci konsorcjum Budimex i KZN Rail wraz z przedstawicielami inwestora – samorządu województwa małopolskiego; i ostatecznego beneficjenta – Kolei Małopolskich; zainaugurowali budowę wartego ponad 92 mln złotych zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie.

Budimex i KZN Rail rozpoczynają budowę bazy Kolei Małopolskich
Fot. nadesłane

Umowa na inwestycję realizowaną w modelu zaprojektuj i zbuduj, została podpisana rok temu. W tym czasie wykonawcom udało się dokonać niezbędnych, wielostronnych uzgodnień projektu – co z uwagi na panującą pandemię wiązało się z licznymi utrudnieniami i wydłużeniem procesu. Ostatecznie na początku września br. Wojewoda Małopolski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Symboliczne wbicie łopaty, które nastąpiło 4 tygodnie później, rozpoczyna właściwy proces budowlany. W jego ramach, w ciągu najbliższych 10 miesięcy, powstanie nowoczesne zaplecze techniczne Kolei Małopolskich, będące gwarantem niezawodności taboru i wysokiej jakości usług przewoźnika. Sam budynek zaplecza, budowany przez Budimex, zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie właściwa hala napraw; dwukondygnacyjna część biurowo-socjalna m.in. z nastawnią, dyspozytornią czy zapleczem dla drużyn konduktorskich; część warsztatowo-magazynowa oraz myjnia całopociągowa. Zaplecze zostanie wyposażone w oczyszczalnię ścieków a także stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników, tokarkę podtorową, suwnicę pomostową i podnośniki pojazdów szynowych, urządzenia do pomiaru nacisku kół oraz kontroli zużycia kół. Zgodnie z projektem w hali powstaną też instalacje wodociągowe, sanitarne, centralnego ogrzewania i klimatyzacja pomieszczeń. Po stronie lidera konsorcjum – Budimexu, będzie także ogólne zagospodarowanie terenu (chodniki, droga dojazdowa, parking).