Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Nad Regalicą w Szczecinie powstanie nowa przeprawa kolejowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą Budimex S.A na wybudowanie nowego mostu kolejowego na Regalicy w Szczecinie. Inwestycja warta ok. 300 mln zł gotowa będzie do końca 2023 r.

Nad Regalicą w Szczecinie powstanie nowa przeprawa kolejowa
Fot. Wody Polskie

Prace budowlane zostaną zrealizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Wartość inwestycji to ok. 300 mln zł, z czego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na przedsięwzięcie ok. 140 mln zł.

Przeprawa kolejowa powstanie w sąsiedztwie dotychczasowego, jednotorowego mostu. Stary obiekt zostanie wyłączony z eksploatacji i częściowo rozebrany. Nad całością czuwać będzie konserwator zabytków. Zachowane zostaną elementy mechanicznych urządzeń – ok. 17 m ruchomego przęsła zwodzonego, znajdujące się od strony Międzyodrza.

Budowa nowego mostu na Regalicy usprawni przejazdy pociągów. Przeprawa, licząca ok. 300 m będzie miała dwa tory z siecią trakcyjną. Inwestycja pozwoli zwiększyć prędkość pociągów pasażerskich na trasie WrocławSzczecin do 120 km/h i towarowych do 90 km/h, a także zwiększyć przepustowość linii.

Komfort podróży poprawi również modernizacja stacji Szczecin Podjuchy, na której przebudowany zostanie układ torowy. Wykonawca zbuduje wyższy peron, postawi wiaty, ławki i oświetlenie. Zainstalowane zostanie również czytelne oznakowanie i antypoślizgowa nawierzchnia z wypukłą fakturą, pomocną osobom niewidomym.

Projekt „Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą” finansowany jest z kredytu udzielonego przez Bank Światowy, instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF) oraz budżetu państwa. Prace – zgodnie z podpisaną dziś umową – przeprowadzi firma Budimex S.A. Nowy most powstanie do końca 2023 r.

W trakcie prac utrzymany zostanie ruch kolejowy. Po przygotowaniu przez wykonawcę z PLK oraz przewoźnikami szczegółowego harmonogramu robót, ustalona zostanie organizacja przejazdów pociągów.

Poza zwiększeniem możliwości kolei w regionie, inwestycja ma strategiczne znacznie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Zwiększy ochronę przeciwpowodziową w stolicy Pomorza Zachodniego oraz zapewni sprawniejszą żeglugę i możliwość skuteczniejszej pracy lodołamaczy. Prace zwiększą prześwit mostu, którego konstrukcja zostanie wyniesiona na ok. 6,2 m nad lustro wody.

Między Stargardem a Szczecinem powstały nowe perony

Dodaj komentarz