global Inwestycje Wydarzenia

245 milionów dolarów pożyczki dla indyjskiej kolei

W Banku Światowym doszło do zatwierdzenia dużej pożyczki na rzecz poprawy i modernizacji indyjskiego sektora kolejowego. Zgodnie z doniesieniami kredyt ma wynieść 245 milionów dolarów amerykańskich.

W odniesieniu do danych z poprzedniej dekady doszło do ograniczenia przepustowości kolei w Indiach i znaczącego zwrotu w kierunku transportu ciężarowego. Tym samym z ponad pięćdziesięcioprocentowego udziału w organizacji transportu tamtejsza kolej zajmowała w ostatnich latach zaledwie 32% rynku.

Kolej w Indiach – Cel pożyczki

Środki oferowane przez Bank Światowy pozwolą na sfinansowanie programu Rail Logistics. To projekt, który ma na celu wzmocnienie transportu kolejowego w Indiach. Modernizacja sektora towarowego i pasażerskiego oraz przebudowa infrastruktury logistycznej ma docelowo poprawić wydajność samego transportu, jak i przyczynić się do ograniczenia ruchu drogowego na rzecz kolejowego.

Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ ruch drogowy w Indiach generuje miliony ton gazów cieplarnianych. Można zatem śmiało stwierdzić, że taka inwestycja okaże się korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla indyjskiej gospodarki, ale i całego świata. Ponadto modernizacja kolei poprawi jej wydajność i zapewni lepszą konkurencyjność. Takie działania przyczynią się także do przywrócenia wyższego poziomu niezawodności przesyłek obsługiwanych przez tamtejszy rynek.

Indie dążą do rozwoju transportu intermodalnego, w przypadku którego przewozy kolejowe mogą stanowić silny i priorytetowo traktowany filar całego tego sektora. Należy przy tym nadmienić, że sieć kolejowa w tym regionie jest czwartą co do wielkości – i to nie w Azji, a w odniesieniu do całego świata. Zmodernizowanie poszczególnych linii pozwoli rozgraniczyć przewozy pasażerskie z towarowymi, które będą stopniowo przenoszone na odrębne, indywidulanie dostosowane trasy.

Zgodnie z założeniami koleje indyjskie już do 2030 roku chcą osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla. Rocznie możliwe jest wyeliminowanie 7,5 miliona ton gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

Warunki udzielenia kredytu

Pożyczkę, której udziela Bank Odbudowy i Rozwoju, zatwierdziła Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie instytucji pożyczka ma posłużyć do wzmocnienia korytarzy towarowych Corporation of India Limited.

Termin spłaty ustalonej pożyczki określono na 22 lata, natomiast okres karencji na 7 lat.

Dodaj komentarz