Raport z Polski Wydarzenia

FRMCS – system komunikacji kolejowej nowej generacji Następca GSM-R

W niedalekiej przyszłości Kolejowy System Komunikacji Mobilnej (FRMCS) ma być globalnym standardem dla komunikacji kolejowej i następcą Globalnego Systemu Komunikacji Mobilnej – Kolej (GSM-R).

FRMCS - system komunikacji kolejowej nowej generacji Następca GSM-R

FRMCS to standard łączności obejmujący wymagające systemy komunikacji mobilnej. FRMCS będzie katalizatorem dla kolei cyfrowych, dzięki czemu przyszłe usługi będą jeszcze bardziej niezawodne, zwiększy się przepustowość istniejących sieci kolejowych i zoptymalizują koszty systemu. FRMCS odgrywa kluczową rolę, nie tylko zastępując dotychczasowy system komunikacyjny GSM-R, ale także umożliwiając wdrożenie szerokiego zakresu nowych zastosowań, takich jak automatyczna obsługa pociągów, Internet rzeczy (IoT) i sprawne utrzymanie. Warto wspomnieć, że migracja nie będzie wymagała budowy infrastruktury w Polsce, ponieważ jest ona aktualnie budowana przez PKP PLK S.A. Wieże z systemu GSMR i sieć IP będą gotowe pod koniec 2023 roku. Wykonanie SWAP z GSMR na FRMCS będzie możliwe pod warunkiem pełnego wprowadzenia w sieci krajowej technologii IP.