Raport z Polski Wydarzenia

FRMCS – system komunikacji kolejowej nowej generacji Następca GSM-R

W niedalekiej przyszłości Kolejowy System Komunikacji Mobilnej (FRMCS) ma być globalnym standardem dla komunikacji kolejowej i następcą Globalnego Systemu Komunikacji Mobilnej – Kolej (GSM-R).

FRMCS - system komunikacji kolejowej nowej generacji Następca GSM-R

FRMCS to standard łączności obejmujący wymagające systemy komunikacji mobilnej. FRMCS będzie katalizatorem dla kolei cyfrowych, dzięki czemu przyszłe usługi będą jeszcze bardziej niezawodne, zwiększy się przepustowość istniejących sieci kolejowych i zoptymalizują koszty systemu. FRMCS odgrywa kluczową rolę, nie tylko zastępując dotychczasowy system komunikacyjny GSM-R, ale także umożliwiając wdrożenie szerokiego zakresu nowych zastosowań, takich jak automatyczna obsługa pociągów, Internet rzeczy (IoT) i sprawne utrzymanie. Warto wspomnieć, że migracja nie będzie wymagała budowy infrastruktury w Polsce, ponieważ jest ona aktualnie budowana przez PKP PLK S.A. Wieże z systemu GSMR i sieć IP będą gotowe pod koniec 2023 roku. Wykonanie SWAP z GSMR na FRMCS będzie możliwe pod warunkiem pełnego wprowadzenia w sieci krajowej technologii IP.

Wyzwania związane z wprowadzeniem i rozbudową sieci FRMCS są z pewnością porównywalne z wprowadzeniem GSMR. Począwszy od wprowadzenia FRMCS i przez całą fazę migracji tabor będzie musiał być kompatybilny z oboma systemami – GSM-R i FRMCS. Dlatego ważne jest jak najszybsze zdefiniowanie pokładowych rozwiązań GSM-R/FRMCS i uwzględnienie tych wymagań w ciągłym rozwoju nowych platform pojazdów. Skoordynowane działania na rzecz pierwszego zastosowania i pilotażu na rynku europejskim stanowiłyby istotny krok w kierunku pomyślnego wprowadzenia nowego systemu komunikacji do sieci kolejowych.

Działania te mogą obejmować następujące zadania:

  • walidację określonych systemów technicznych FRMCS w rzeczywistym środowisku kolejowym (przytorowe i pokładowe),
  • weryfikację podejścia sieci hybrydowej łączącej różne radiowe sieci dostępowe i technologie,
  • analizę konsekwencji planowania radiowego FRMCS pod względem zasięgu, jakości usług i zakłóceń dla rzeczywistych sieci,
  • optymalizację odpowiednich parametrów systemu dla zastosowań kolejowych w różnych warunkach,
  • ocenę koncepcji migracji umożliwiającej płynne przejście z GSM-R do FRMCS, co obejmuje ewolucję pokładowego systemu łączności w celu obsługi aplikacji ERTMS w fazie przejściowej,
  • ocenę profili bezpieczeństwa komunikacji kolejowej.

Wspólny projekt zarządców infrastruktury w Europie zapewniłby właściwą koncentrację wszystkich zaangażowanych stron oraz wsparcie dostawców i laboratoriów w celu pomyślnego uruchomienia FRMCS w krajach europejskich. Podejście takie pozwoliłoby również na wykorzystanie wyników i ustaleń z projektów przygotowywanych w UE i przełożenie ich na nadające się do wdrożenia rozwiązania komercyjne, prezentujące korzyści płynące z intensywnych prac badawczych UE. Projekty pilotażowe powinny rozpocząć się po ustabilizowaniu się specyfikacji technicznych i udostępnieniu powiązanych produktów i rozwiązań.

Ponadto, powstające plany wdrożenia FRMCS opracowane przez europejskich zarządców infrastruktury nakreślą wymagane scenariusze przejścia, które stanowią niezbędne ramy i kontekst dla projektów pilotażowych. Możemy spodziewać się, że od 2022 roku (lub 2023) projekty pilotażowe będą stanowić istotny krok w całym procesie obejmującym przygotowanie i walidację TSI. FRMCS ma charakter funkcjonalny i jest niezależny od technologii. Jednak Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) i Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) wyraźnie preferują 5G – to wybór popierany także przez wielu głównych europejskich operatorów kolejowych. 5G będzie w pełni wspierać krytyczne potrzeby operatorów kolejowych i ramy FRMCS niezawodnymi połączeniami o niskich opóźnieniach, które umożliwiają szybszą komunikację i obsługują nowe technologie automatyzacji.

Dodaj komentarz