Raport z Polski Wydarzenia

FRMCS – system komunikacji kolejowej nowej generacji Następca GSM-R

W niedalekiej przyszłości Kolejowy System Komunikacji Mobilnej (FRMCS) ma być globalnym standardem dla komunikacji kolejowej i następcą Globalnego Systemu Komunikacji Mobilnej – Kolej (GSM-R).

FRMCS to standard łączności obejmujący wymagające systemy komunikacji mobilnej. FRMCS będzie katalizatorem dla kolei cyfrowych, dzięki czemu przyszłe usługi będą jeszcze bardziej niezawodne, zwiększy się przepustowość istniejących sieci kolejowych i zoptymalizują koszty systemu. FRMCS odgrywa kluczową rolę, nie tylko zastępując dotychczasowy system komunikacyjny GSM-R, ale także umożliwiając wdrożenie szerokiego zakresu nowych zastosowań, takich jak automatyczna obsługa pociągów, Internet rzeczy (IoT) i sprawne utrzymanie. Warto wspomnieć, że migracja nie będzie wymagała budowy infrastruktury w Polsce, ponieważ jest ona aktualnie budowana przez PKP PLK S.A. Wieże z systemu GSMR i sieć IP będą gotowe pod koniec 2023 roku. Wykonanie SWAP z GSMR na FRMCS będzie możliwe pod warunkiem pełnego wprowadzenia w sieci krajowej technologii IP.

Wyzwania związane z wprowadzeniem i rozbudową sieci FRMCS są z pewnością porównywalne z wprowadzeniem GSMR. Począwszy od wprowadzenia FRMCS i przez całą fazę migracji tabor będzie musiał być kompatybilny z oboma systemami – GSM-R i FRMCS. Dlatego ważne jest jak najszybsze zdefiniowanie pokładowych rozwiązań GSM-R/FRMCS i uwzględnienie tych wymagań w ciągłym rozwoju nowych platform pojazdów. Skoordynowane działania na rzecz pierwszego zastosowania i pilotażu na rynku europejskim stanowiłyby istotny krok w kierunku pomyślnego wprowadzenia nowego systemu komunikacji do sieci kolejowych.