Raport z Polski Wydarzenia

Straż Ochrony Kolei na międzynarodowych obradach

W Warszawie odbył się Światowy Kongres Bezpieczeństwa UIC, na którym dyskutowano o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa na kolei. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Międzynarodowy Związek Kolei oraz PKP S.A., udział wziął Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-prewencyjnych i bezpieczeństwa Komendy Głównej SOK – Adam Morawski.

Fot. Straż Ochrony Kolei
Fot. Straż Ochrony Kolei

Międzynarodowy Związek Kolei UIC (fr. Union Internationale des Chemins de fer) jest największą organizacją kolejową na świecie, zrzeszającą blisko 200 uczestników rynku kolejowego. Od 2021 roku instytucji przewodniczy Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A.

Hasło przewodnie tegorocznego Kongresu, który obył się w dniach 14-15 czerwca br., brzmiało „Innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa na kolei”. W sesji plenarnej, otwierającej dwudniowe spotkanie w eksperckim gronie, głos zabrali m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Szef UIC i Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński oraz François Davenn, Dyrektor Generalny UIC.

W trakcie Kongresu odbyły się cztery sesje tematyczne. Dotyczyły one m.in. strategii bezpieczeństwa i współpracy z władzami, wdrażania i oceny innowacyjnych rozwiązań, najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem w fazie projektowania, a także przyszłości branży kolejowej w kontekście bieżących, unijnych projektów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa.