Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolej zabezpieczy dostęp do elektrowni jądrowej

W związku z planami budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują dokumentację dla modernizacji i budowy linii, która ma do niej prowadzić. Inwestycja umożliwi sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni. Ponadto zwiększy dostępu do kolei części województwa pomorskiego (powiat wejherowski i lęborski).

Tory na linii Lębork - Łeba, w tle elektrownia wiatrowa (fot. Szymon Danielek / PKP PLK)
Tory na linii Lębork – Łeba, w tle elektrownia wiatrowa (fot. Szymon Danielek / PKP PLK)

PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino.” Zadanie będzie realizowane ze środków budżetowych jako inwestycja towarzysząca budowie elektrowni jądrowej.

Wykonawca dokumentacji przygotuje m.in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji. Dla wybranego stworzy projekt budowlany wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Na realizację tych prac przewidziano 27 miesięcy od podpisania umowy.

Pierwszy zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, a także linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze. Ponadto -budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, a także łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.