Raport z Polski Wywiady

Krzysztof Mamiński, PKP S.A.: Zarządzanie holdingiem PKP to szansa na zapewnienie synergii spółek kolejowych [WYWIAD]

Rozmawiamy z prezesem zarządu PKP S.A. i przewodniczącym Międzynarodwego Związku Kolei Krzysztofem Mamińskim o UIC, holdingu PKP i Europejskim Roku Kolei. Wywiad ukazał sie we wrześniowym wydaniu “Raportu Kolejowego”.

Panie Prezesie, od jakiegoś czasu pełni Pan funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Jest Pan jednym z pierwszych Polaków na tym prestiżowym stanowisku. Jakie na Pan plany w związku z tym wyborem?

Wyznaczyłem kilka kierunków działań, które zamierzam konsekwentnie realizować. Pierwszym z nich jest kontynuowanie działań na rzecz promocji kolei jako najbardziej ekologicznego i bezpiecznego środka transportu. Drugim – pogłębianie interoperacyjności kolei w celu ułatwienia realizacji zadań przewozowych pomiędzy poszczególnymi państwami. Można to zrealizować dzięki ujednoliceniu zasad prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstw kolejowych, a także interfejsów w poszczególnych systemach. Kolejne ważne pola działania na forum UIC to szeroko rozumiane bezpieczeństwo, cyfryzacja oraz zwiększenie dostępności kolei dla podróżnych, poprzez tworzenie łatwych i przejrzystych systemów planowania podróży i zakupu biletów, zbliżonych do znanego z rodzimego rynku Wspólnego Biletu. Wyzwaniem podczas mojej kadencji będzie również z całą pewnością zakończenie procesu negocjacji i podpisanie porozumienia z OSŻD w zakresie listów przewozowych.

Pana wybór to chyba potwierdzenie dobrego kierunku zmian w polskiej kolei?

Myślę, że wybór mojej osoby na stanowisko przewodniczącego przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Kolei to efekt kilku czynników. W ten sposób przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w UIC docenili tempo i kierunek zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei, w tym prowadzone na szeroką skalę inwestycje. Wybór mojej osoby to również zasługa wielu kolejarzy, którzy wdrażają niniejsze zmiany, a także docenienie przez członków organizacji międzynarodowej mojego dorobku jako managera od lat związanego z branżą kolejową. Bardzo ważnym aspektem było również zwiększona w ostatnich latach aktywność PKP na arenie międzynarodowej.