Raport z Polski Wywiady

Krzysztof Mamiński, PKP S.A.: Zarządzanie holdingiem PKP to szansa na zapewnienie synergii spółek kolejowych [WYWIAD]

Myślę, że wybór mojej osoby na stanowisko przewodniczącego przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Kolei to efekt kilku czynników. W ten sposób przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w UIC docenili tempo i kierunek zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei, w tym prowadzone na szeroką skalę inwestycje. Wybór mojej osoby to również zasługa wielu kolejarzy, którzy wdrażają niniejsze zmiany, a także docenienie przez członków organizacji międzynarodowej mojego dorobku jako managera od lat związanego z branżą kolejową. Bardzo ważnym aspektem było również zwiększona w ostatnich latach aktywność PKP na arenie międzynarodowej.

W kontekście zmian – nie mogę nie zapytać co z planami holdingowymi?

Zarządzanie holdingiem PKP to wciąż jedno z najważniejszych zadań PKP S.A. Jest ono nie tylko zobowiązaniem statutowym, ale także szansą na zapewnienie synergii spółek kolejowych, przygotowaniem Grupy PKP na otwarcie rynku przewozów kolejowych oraz efektywną realizację polityki państwa w obszarze transportu kolejowego. Większość prac związanych z formalnym utworzeniem holdingu faktycznie zostało już wykonanych, jednakże z uwagi na podmioty wchodzące w skład holdingu, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., najtrudniejszy okazał się proces realizacyjny. Kierując się integralnie rozumianym interesem polskich kolei, niezmiennie uważam, że udział PKP PLK S.A., jako zarządcy narodowej sieci linii kolejowych, jest niezbędny w holdingu PKP – oczywiście, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia PKP PLK S.A. pełnego respektowania jej szczególnego statusu prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na obecną zatem chwilę Polskie Koleje Państwowe S.A. pozostają w stałej gotowości do niezwłocznego podjęcia działań niezbędnych do zakończenia procesu tworzenia struktury holdingowej. Wierzę, że proponowane rozwiązanie – praktykowane przez niemal wszystkie koleje Unii Europejskiej – okaże się korzystne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Przyczyni się bowiem do wzmocnienia polskiej kolei w kontekście rosnącej konkurencji na silnie zliberalizowanym rynku europejskim.