global Wydarzenia

Austriackie przedsiębiorstwa kolejowe promują zatrudnianie kobiet

Do 2026 r. w składzie załogi ÖBB znajdować się ma minimum 17 proc. kobiet – poinformowało austriackie przedsiębiorstwo kolejowe. Przedstawiciele pracodawców i pracowników branży transportu szynowego podpisali oficjalne porozumienie „Kobiety w sektorze kolejowym”. Jego celem jest promowanie zatrudnienia kobiet na kolei.

https://www.oebb.at/

Pracodawców, w trakcie podpisania porozumienia, reprezentowała Wspólnota Europejskich Kolei i Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych (CER), zaś Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) reprezentowała pracowników.

Celem porozumienia jest przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym, a także zagwarantowanie im równych szans na rynku. W ramach inicjatywy panie będą miały szasnę pogodzić życie zawodowe i prywatne, szansę na awans i rozwój kariery i równe wynagrodzenie. Celem dokumentu jest także zapobieganie molestowaniu seksualnemu kobiet i seksizmowi w pracy.

Dyrektor generalny ÖBB Andreas Matthä z zadowoleniem przyjął nowe porozumienie dla całego sektora kolejowego.

– Porozumienie„ Kobiety w sektorze kolejowym” jest historyczną inicjatywą i wielkim sukcesem – podkreślał. – Realizacja ambitnych celów będzie ciężką, ale satysfakcjonującą pracą. Cały sektor kolejowy musi przodować i stać się wzorem do naśladowania, aby również w przyszłości zapewnić atrakcyjność kolei jako miejsca pracy. Nie możemy sobie pozwolić na utratę potencjału połowy populacji, ponieważ kobiety wzbogacają zdominowany przez mężczyzn przemysł kolejowy, czyniąc go bardziej produktywnym. Ta zmiana kulturowa zauważalna jest już dziś i będzie narastać, nabierając tempa.