Pasażer Wydarzenia

Równość płci na kolei!

20 września tego roku odbyło się 68. Zgromadzenie Ogólne CER, czyli Wspólnoty Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych. Tematem spotkania było promowanie równości płci i różnorodności w tym sektorze transportowym. Przyjęte jednogłośnie porozumienie Women in Rail jest pierwszym tego rodzaju, autonomicznym dokumentem na szczeblu europejskim.

Równość płci na kolei!

Czego dotyczy porozumienie Women in Rail?

Przyjęte przez CER porozumienie ma objąć kilka obszarów związanych z pracą kobiet w usługach kolejowych. Duży nacisk ma być położony na promowanie rozwoju zawodowego pracownic od momentu zatrudnienia, aż do osiągnięcia znaczącej pozycji w strukturach zarządzania.

Uczestnicy zgromadzenia podkreślili, że sektor kolejowy może w ten sposób wyznaczać także prawidłowe ścieżki porozumienia społecznego dla innych grup przedsiębiorstw czy przemysłu, gdzie udział kobiet w liczbie zatrudnionych ciągle wzrasta. Porozumienie jest również wyraźnym sygnałem dla przyszłych pracowników, że kolej może być atrakcyjnym pracodawcą.