Przewozy towarowe Wydarzenia

Słowacja planuje dotowanie transportu kolejowego na Jedwabnym Szlaku

Słowacki sekretarz stanu, Jaroslav Kmeť poinformował podczas oficjalnego spotkania z przedstawicielami chińskich przewoźników kolejowych, że wprowadzone zostaną dotacje w postaci zniżek dla transportów organizowanych na tak zwanym Nowym Jedwabnym Szlaku. Takie działania docelowo mają pomóc Słowacji w zwiększeniu dotychczasowego udziału w przewozach na tej trasie.

Słowacja planuje dotowanie transportu kolejowego na Jedwabnym Szlaku

Nowy Jedwabny Szlak

Czym jest Nowy Jedwabny Szlak? To określenie powstało na potrzeby próby odtworzenia dawnych szlaków handlowych pomiędzy Europą, Chinami oraz Bliskim Wschodem. Do realizacji tej wzniosłej idei wykorzystuje się środki transportu kolejowego oraz morskiego.

Do tej pory krajami, które walczą o uczestnictwo w procesie transportowym były Litwa, Węgry czy Polska. Także Rosja włączyła się w wyścig o udział w całym przedsięwzięciu.

Słowacja nie wykorzystywała do tej pory całego potencjału, jaki daje jej status państwa granicznego, które w pewnym sensie staje się terminalem przeładunkowym chińskich towarów na rynek europejski. Dzięki wspomnianym dotacjom koszty transportu kolejowego na Nowym Jedwabnym Szlaku mają być korzystniejsze, co ma zachęcać do skorzystania ze słowackiej obsługi.

Według wstępnych ustaleń planowane jest wprowadzenie państwowego programu zniżek, które będą udzielane bezpośrednio na pojedyncze kontenery. Wstępnie prowadzone rozmowy z przewoźnikami, od których zależy wysokość marży, a także ze stroną chińską pozwalają założyć, że uda się wypracować obniżenie ceny nawet o 200 do 300 euro za kontener.

Między planem, a konkretami

Póki co dotacje pozostają w sferze planowania, chociaż wydaje się jasne, że Słowacja ma już określoną wizję swojej obecności wśród krajów prowadzących obsługę transportową na linii Europa – Wschód. Tym samym może za pewien czas stać się sporą konkurencją dla dotychczas funkcjonujących terminali przeładunkowych zlokalizowanych na terenie Węgier czy Polski.

Autor: Katarzyna Jarząbek

Zmiana myślenia o rynku przewozów towarowych

Dodaj komentarz