Wydarzenia

Warsztaty w Żmigrodzie

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy z Instytutem Kolejnictwa zorganizowała warsztaty na terenie Ośrodka Doświadczalnego w Żmigrodzie.

Spotkanie otworzyli dyrektor generalny Adam Musiał i dyrektor Andrzej Żurkowski. Następnie głos zabrał Kierownik OETD Instytutu Kolejnictwa Waldemar Szulc. Warsztaty miały na celu przybliżenie działalności ośrodka i jego potencjału w zakresie badań trwałości, niezawodności, wytrzymałości, dynamiki urządzeń i systemów stosowanych na kolei w obszarze taboru, trakcji, srk i dróg kolejowych.

Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do zwiedzania Toru Doświadczalnego – zapoznali się m.in. z eksperymentalnymi zabezpieczeniami sieci trakcyjnej, a także obejrzeli pojazd przygotowany do badania. Zwiedzanie zakończyło się przejazdem Impulsem 31 WE z parku taborowego Kolei Dolnośląskich. Następnym punktem warsztatów był wykład Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzeja Żurkowskiego, który opowiedział zebranym o historii, możliwościach i perspektywach rozwojowych Toru Doświadczalnego.

Warsztaty były nieodpłatne i dedykowane firmom zrzeszonym w naszym samorządzie. W spotkaniu udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Duża frekwencja, aktywne zainteresowanie poruszanymi tematami i dyskusje, które odbyły się po części wykładowej, dowodzą, jak bardzo potrzebne były warsztaty poruszające tematykę funkcjonowania kolejowych ośrodków badawczych. Z pewnością nie będzie to ostatnia tego typu inicjatywa podjęta przez Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

LS

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz